Varnostnik

Kaj delavec običajno dela:

 • izvaja varnostno receptorska dela;
 • sprejema in usmerja obiskovalce ali stranke ter jih po potrebi informira;
 • vodi evidenco prihodov in odhodov zaposlenih in obiskovalcev ter pregleduje dovolilnice in nadzira parkiranje vozil;
 • sprejema in prevezuje telefonske klice ter zaklepa in odklepa vhode na objektih;
 • fizično varuje objekte in premoženje območja gospodarske družbe, kar vključuje tudi videonadzor prostorov;
 • v primeru alarma ustrezno in hitro ukrepa;
 • preprečuje kraje in po potrebi zadrži osebo do predaje policiji.

Osebnostne lastnosti:

Varnostnik je odgovoren, odločen, strokoven, samostojen in komunikativen. Zanimajo ga sodobni načini varovanja objektov in uporaba videotehnologije.

Pogoji dela:

Pri delu ni izpostavljen večjim nevarnostim in poškodbam. Posebna pozornost je potrebna v primeru kraje in pri prevozu denarja, saj lahko postane tarča fizičnega napada. Pri delu uporablja osebna varovalna sredstva.

Delovni pripomočki:

Pri delu nosi službeno uniformo in uporablja pisarniško opremo, ročno orodje, ključe objektov, ročne svetilke, telefon, sredstva za zveze, osebno vozilo.

K dokumentaciji njegovega dela sodijo obrazci za obiskovalce ter knjiga za vodenje evidence prihodov in odhodov.

Dolžina
izobraževanja
Perspektivnost

Znanja in kompetence:

 • Ima opravljen izpit za varnostnika.
 • Zna vsaj en tuj jezik (pasivno) in opravljen vozniški izpit B kategorije.
 • Pozna postopke varovanja objektov, premoženja in območij gospodarske družbe.
 • Zna voditi evidence, sprejemati in informirati obiskovalce.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:
Sorodni poklici:

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«