Vodar v solinah

Moški, ki opravlja dela v solinah.

Kaj delavec običajno dela:

 • sodeluje v procesu pridobivanja soli iz morske vode, kar vključuje zagotavljanje potrebne količine sveže morske vode in pripravo slanice za celotno področje kristalizacije, kjer pozneje nastaja sol;
 • pri delu se prilagaja naravnim silam, soncu in plimi;
 • v posezonskem obdobju popravlja in obnavlja bazene, čisti nasipe, kanale in zamenjuje dotrajano leseno opremo;
 • vzdržuje zaloge sveže morske vode in omogoča njene pretoke s črpalkami ter odpiranjem in zapiranjem zapornic;
 • v primeru obilnejših padavin skrbi za odvodnjavanje in prečrpavanje morske vode v morje;
 • v obdobju od maja do septembra spušča morsko vodo v bazene in prideluje nasičeno slanico;
 • izvaja vsa tekoča vzdrževalna dela in preverja opremo;
 • vzdrževalcem solnih polj in opreme pomaga pri strojnih vzdrževalnih delih.

Osebnostne lastnosti:

Vodar v solinah je vztrajen, natančen, sistematičen in prizadeven. Odlikuje ga hitra odzivnost in praktičnost ter zmožnost dela v naravi.

Pogoji dela:

Poškodbe kot posledice razmer pri delu so lahko ureznine, udarnine in opekline zaradi sonca. Delo je fizično naporno in obremenjujoče tudi za hrbtenico, sklepe in roke, neugodne pa so tudi klimatske razmere v poletnem času, ko je izpostavljen visoki vročini in vlažnosti zraka.
Upoštevati mora predpise iz varstva pri delu in uporabljati primerno delovno obleko, rokavice in pokrivalo.

Delovni pripomočki:

Vodar v solinah dela na bazenih z večstopenjskim izparevanjem. Sistem izparilnih sistemov sestavljajo rezervoarji, kanali, nasipi, zapornice oz. zapornični sistemi. Pri delu uporablja ročna orodja, kot so kladivo, nabijalo, kavelj, lopate, valjar in drugo. Za ogled stanja na bazenih uporablja kolo ali motor. Dela s črpalnimi postajami na solinah in uporablja instrument za določanje koncentracije slanic (baumeter). Med materiali uporablja lesene deske, podpornike, pilote, kolske pragove, ilovnato blato, kamenje, kovinske tirnice, cementno malto, pogonsko gorivo za stroje. K dokumentaciji njegovega dela spadajo le evidenčni obrazci za zapisovanje črpanja morske vode, premikov slanic in meritev.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 2 leta.

Znanja in kompetence:

 • Pozna tradicionalne postopke pridobivanja soli.
 • Pozna postopke priprave bazenov za izparevanje, vodenja vodnih režimov in pridelavo slanic.
 • Obvlada gradbeno vzdrževalna dela na nasipih, zapornicah in drugih solinarskih konstrukcijah.
 • Zna zamenjati staro opremo in ustrezno vzdrževati izprane ali erodirane nasipe.
Moški pri pridobivanju soli.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: