Založnik

Pozna domačo in tujo literaturo.

Kaj delavec običajno dela:

 • organizira celoten proces nastajanja knjige od priprave do izvedbe;
 • bere in ocenjuje ponujena dela ter jih pošlje v strokovno oceno;
 • v sodelovanju z avtorjem izdela zamisel o ilustraciji, fotografijah in drugih prilogah, delo uvrsti v založniški program;
 • pripravi avtorsko pogodbo za avtorja, ilustratorja, likovno-tehničnega oblikovalca in lektorja;
 • izbere tiskarno, določi višino naklade in ceno, predlaga subvencije;
 • sestavi uvodno besedilo, spremno besedilo in kolofon;
 • določi načine prodaje ter promocijske aktivnosti;
 • analizira uspešnost dela.

Osebnostne lastnosti:

Založnika odlikuje ustvarjalna žilica, smisel za raziskovanje, jasno komuniciranje, tekoče pisanje in znatna mera umetniškega občutka. Je vztrajen, natančen in zmožen timskega dela. Zanima ga aktualno družbeno dogajanje.

Pogoji dela:

Zaradi dolgotrajnega sedeča dela za računalnikom lahko pride do okvare vida in težav s hrbtenico. Pomembna je dobra organizacija dela, uporaba kakovostnega pisarniškega pohištva in nošenje zaščitnih očal za delo na računalniku. 

Delovni pripomočki:

Založnik pri svojem delu uporablja računalnih s programsko opremo za obdelavo in urejanje besedil, pravopis, slovarje, leksikone, enciklopedije, kataloge domačin in tujih založnikov, Zakon o avtorskih pravicah, administrativne dokumente in obrazce. Redno spremlja tudi domačo in tujo strokovno literaturo in periodiko s področja programske usmeritve svoje založbe. Aktivno sodeluje v strokovnih publikacijah v založništvu in knjigotrštvu ter zbira informacije o domačih in tujih uspešnicah. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Znanja in kompetence:

 • Zna vsaj dva svetovna jezika in materinščino.
 • Ima izoblikovan slog pisanja in osnovno znanje iz umetnosti in oblikovanja.
 • Pozna področje domače in tuje literature.
 • Ima znanje tehnologije grafičnega in likovnega oblikovanja, tiska in ilustracij.
 • Pozna osnove ekonomskih zakonitosti, pravne, finančne, zakonodajne predpise in zakone.
Znanje tehnologije grafičnega oblikovanja
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: