Šole

Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, Srednja šola

 

Šola izvaja izobraževalne programe za gibalno ovirane dijake:

  • Administrator
  • Ekonomski tehnik 
  • Pomočnik v tehnoloških procesih
  • Pomožni administrator
  • Elektrikar 
  • Računalnikar
Izobraževalne institucije
Sorodne šole: