Šole

Naslov: Pokopališka ulica 33

1000 Ljubljana

Telefon: 01 620 94 00

E-pošta: tajnistvo@smgs.si

Srednja medijska in grafična šola Ljubljana

Smo edina šola v državi, ki v celoti izobražuje za grafične poklice, zato smo s pomočjo industrije odgovorni za vsebino programov in poklicno usposobljenost bodočih kadrov v grafiki. S programom medijski tehnik pa smo razširili krog svojih socialnih partnerjev. S kakovostnim poukom, ki je zasnovan na reševanju problemov in razvijanju ustvarjalnosti, šolamo grafične in medijske tehnike, ki bodo lahko nadaljevali študij ali ustanavljali svoja podjetja. Uspešno delo nastaja v ustvarjalnem vzdušju v zbornici in razredih.

 

Šola izobražuje po programih:

  • Grafični tehnik SSI  
  • Medijski tehnik SSI  

Dijaki redno sodelujejo na raznih tekmovanjih, v mednarodnih projektih, v projektu MEPI, pripravljajo šolske prireditve, imajo svoj časopis in revijo, pripravljajo gledališke predstave, ustvarjajo v likovnem krožku, snemajo oddaje … 

Gotovo je izbor naše šole primeren za vse osnovnošolce, ki bi naslednja štiri leta radi soustvarjali mozaik, v katerem se prepletajo ustvarjalnost, natančnost, čut za estetiko in nenazadnje tudi sedenje pred računalnikom. Oprema, ki jo imamo na šoli, vas bo navdušila, mi pa pričakujemo, da nas boste navduševali s tistim, kar boste s to opremo ustvarili.

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: