Želite sodelovati na tekmovanju
poklicnih spretnosti EuroSkills 2020?
EuroSkills je evropsko tekmovanje mladih strokovnjakov,
ki vsake dve leti tekmujejo v več kot 37 različnih poklicnih panogah.