Moja poklicna prihodnost
17. 09. 2021
Novice

Moja poklicna prihodnost

V šolskem letu 2021/2022 bo osrednja tema Otroških parlamentov tema "Moja poklicna prihodnost".

Otroški parlamenti so program vzgoje otrok za aktivno državljanstvo in demokracijo. Otroke spodbujamo k sodelovanju v družbenem življenju (participacija) in izobražujemo o človekovih in državljanskih pravicah. Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo v večini osnovnih šol po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu, ki je letos potekal aprila. 

Program se izvaj od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih izberejo sami. V programu sodelujejo ob podpori mentorjev in regijskih koordinatorjev.

V šolskem letu 2021/2022 bo osrednja tema Otroških palamentov "Moja poklicna prihodnost". Mentorji in koordinatorji Otroških parlamentov so se z namenom zagotavljanja čim boljše podpore učencem udeležili izobraževanja, ki je v torek, 14. septembra 2021 potekalo v konferenčni dvorani Smelt. Svetovalka CPI, Sara Gošnak je mentorjem in koordinatorjem svetovala, kako naj učence spodbudijo h kreativnemu razmišljanju o svoji poklicni poti.