Povabilo k vlogi za štipendije deficitarnih poklicev
07. 06. 2021
Novice

Štipendije za deficitarne poklice

Čas je za oddajo vloge za štipendijo za deficitarne poklice

Od 19.6. 2023  dalje je možno oddati vlogo za štipendijo za deficitarne poklice

Facebook Twitter LinkedIn

Dijaki in dijakinje pozor!

Od 19. 6. 2023, do vključno petka, 22. 9. 2023, lahko dijaki, ki bodo v šolskem letu 2023/2024 vpisani v 1. letnik enega od izobraževalnih programov srednjega poklicnega, srednjega strokovnega ali poklicno tehničnega izobraževanja, oddajo vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je tudi letos januarja objavil javni razpis za štipendije za deficitarne poklice v vrednosti 3.675.000,00 EUR. Z razpisom spodbujamo k vpisu v izobraževalne programe za deficitarne poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev, in tako zagotoviti ustrezno število mladih z znanji, potrebnimi za obstoj in razvoj posameznih gospodarskih panog.

Za štipendijo se lahko potegujejo bodoči dijaki, ki izpolnjujejo pogoje razpisa:

  • da so v šolskem letu 2023/2024 prvič vpisani v 1. letnik,
  • da so vpisani v izobraževalne programe za pridobitev deficitarnega poklica iz nabora deficitarnih poklicev za šolsko leto 2023/2024 (seznam spodaj) ter
  • da bodo pridobili višjo izobrazbo od že pridobljene.

Vlogo lahko bodoči dijaki oddajo od ponedeljka, 19. 6. 2023, do vključno petka, 22. 9. 2023, priporočeno po pošti ali osebno v vložišču sklada. Tudi letos je možno oddati elektronsko vlogo preko portala Moja eUprava, kjer se vlagatelji prijavijo s svojo e-identiteto (kvalificirano digitalno potrdilo ali smsPASS na mobilnem telefonu). Za mladoletne osebe odda vlogo zakoniti zastopnik s svojo e-identiteto.

Štipendijo prejmejo za celotno obdobje trajanja izobraževalnega programa. Ta mesečno znaša 118,48 EUR.

 

Nabor deficitarnih poklicev za katere je možno pridobiti štipendijo v šolskem letu 2023/2024:

1.

kamnosek

12.

izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij

2.

inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij

13.

zidar/zidarka

3.

oblikovalec kovin orodjar/orodjarka

14.

tesar/tesarka

4.

steklar/steklarka

15.

klepar-krovec/kleparka-krovka

5.

tehnik/tehnica steklarstva

16.

izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje

6.

avtokaroserist/avtokaroseristka

17.

slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka

7.

pek/pekarka

18.

pečar-polagalec keramičnih oblog/pečarka-polagalka keramičnih oblog

8.

slaščičar/slaščičarka

19.

gozdar/gozdarka

9.

mesar/mesarka

20.

dimnikar/dimnikarka

10.

tapetnik/tapetničarka

21.

gastronom hotelir/gastronomka hotelirka

11.

mizar/mizarka

 

 

Dvojezični izobraževalni programi:

22.

ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku (PTI)

23.

avtoserviser/avtoserviserka (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku

24.

predšolska vzgoja (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku

25.

mehatronik operater/operaterka (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku

26.

strojni tehnik/strojna tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku

27.

kemijski tehnik/kemijska tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku

28.

ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v madžarskem jeziku (PTI)

Izpostaviti velja tudi druge pomembne informacije, da:

  • prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka in na višino plačila dohodnine;
  • dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo ali Zoisovo štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice, ne more pa hkrati prejemati kadrovske štipendije;
  • v primeru, če dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto;
  • je v zaključnem letniku izobraževanja zadnje izplačilo štipendije za mesec junij.

Merila in izbirni postopek:

Sredstva razpisa zadostujejo za 1000 štipendij. V kolikor bo vlagateljev, ki bodo izpolnjevali pogoje razpisa več, se bodo vloge razvrščale po naslednjih merilih:

  • višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole/nižje poklicne šole,
  • višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole oz. strokovnih predmetov v zaključnem razredu nižjega poklicnega izobraževanja.