Animator lutk

Oseba, ki upravlja lutko.

Kaj delavec običajno dela:

  • igra v predstavah lutkovnih gledališč ali samostojnih skupin, kjer animira (oživlja) svojo lutko
  • vloge, v katerih nastopa, so lahko glavne, stranske ali pa v igri le statira
  • pri delu sledi navodilom in zamislim režiserja ali dramaturga glede nastajajoče predstave.

Osebnostne lastnosti:

Animator lutk umetniško odigra vlogo v predstavi, ki je avtorska umetniška uprizoritev. Prilagaja se zahtevam in viziji režiserja predstave ter ima občutek za delo v skupini ter strpen odnos do soigralcev.

Pogoji dela:

Nevarnosti za poškodbe pri delu animatorja lutk so velike. Zaradi posebnih razmer v gledališču (vlaga, prah, mikrobi), telesnih naporov, zahtevnih akrobatskih nalog in animacijskih položajev, težkih lutk in glasovnih naporov so možne poškodbe hrbtenice, ramenskih sklepov, izguba glasu ali ohromelost zapestja. Zato mora biti animator lutk zdrav, močnega glasu in dobre psihofizične kondicije. Delovni čas animatorja lutk je deljen (vaje in predstave) in zelo nestalen.

Delovni pripomočki:

Glavni pripomoček animatorja lutk so lutke, a animatorji potrebujejo še garderobo in garderoberja, maskerja, ustrezen kostum ali delovno obleko, sanitarije in tuše, ustrezno opremljen in osvetljen odrski prostor s tonsko tehniko ter scenske manipulante, ki odrski prostor pripravijo za vajo ali predstavo.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Znanja in kompetence:

  • Ima ustrezno visokošolsko izobrazbo ali drugo visoko šolo za igralce ter animacijske tečaje, v katerih se nauči animirati različne tipe lutk.
  • Dobro razume režiserska navodila, je prilagodljiv in iznajdljiv ter ustvarjalen.
  • Obvlada odrski govor, odrski gib, petje, ples in animacijo lutk, predvsem pa igro in improvizacijske tehnike, ki jih potrebuje pri oblikovanju vloge.
lutkovna predstava
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: