Čistilec fasad

čistilec fasad

Kaj delavec običajno dela:

  • čisti zunanje površine različnih objektov, kot so stolpnice, visoki poslovni objekti, eno ali večstanovanjske hiše in druge objekte;
  • pred čiščenjem fasade si stavbo najprej temeljito ogleda in prouči možnosti varovanja, določi število delavcev in njihovo razporeditev;
  • naroča delovne varovalne odre, dvižne košare in preučuje mesta, ki bodo sidrala varovalne naprave ali varovalne vrvi;
  • pri načrtovanju kot tudi pozneje pri delu upošteva predpise s področja varstva pri delu.
     

Osebnostne lastnosti:

Čistilec fasad ima rad delo v zunanjih pogojih in na svežem zraku, saj njegovo delo poteka izključno na prostem. Rad ima delo na višini. Čistilec fasad mora biti pogumen in hkrati odgovoren, saj mora natančno upoštevati in spoštovati varnostna določila. Ne sme precenjevati svojih telesnih in psihičnih zmogljivosti in zna vzdrževati fizično kondicijo. Biti mora tudi natančen, vzdržljiv ter imeti dobro koncentracijo kljub rutinsko ponavljajočem delu.

Pogoji dela:

Delo čistilca fasad poteka večinoma na višini. Delovni urnik se prilagaja vremenskim razmeram in željam naročnikov, pa tudi materialu, iz katerega je narejen stavbni objekt oziroma fasada. Čistilec fasad je najbolj izpostavljen padcem z nevarnih višin. Možne so tudi razne poškodbe ob uporabi kemičnih čistil, zato se dodatno zavaruje z uporabo zaščitnih očal, rokavic in nepremočljive obleke.

Delovni pripomočki:

Čistilec fasad pri delu uporablja varovalno opremo za varnost pri delu na višini, ki jo sestavljajo delovna obleka, zaščitna čelada, škornji ali delovni čevlji, ki imajo podplat iz nedrsečega materiala, varovalni pas in varovalne rokavice v primeru dela na vrvi. Za delo na višini je potrebno kot varovalno opremo namestiti tudi ograjeno ploščad ali premični gradbeni oder, mobilno dvižno ploščad ali strojno dvižno košaro. Kadar to ni mogoče, mora uporabiti lestev. Za čiščenje površin zunanjih objektov uporablja čistilna kemična sredstva ali vodo. Čistilna sredstva so še krpe in gobice. Za čiščenje fasadnih površin se lahko uporabljajo tudi hladnovodni ali toplovodni visokotlačni strojni čistilci. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Znanja in kompetence:

  • Ni predpisane izobrazbe.
  • Ima opravljen izpit iz varnosti pri delu ter posebni del izpita za delo na višini. 
čiščenje fasade
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: