Detektiv

prstni odtis

Kaj delavec običajno dela:

  • obvešča, zbira in posreduje informacije o osebah, ki so pogrešane ali skrite, o dolžnikih, piscih ali pošiljateljih anonimnih pisem in o povzročiteljih materialnih škod, o predmetih, ki so ukradeni ali izgubljeni, o dokaznem gradivu, potrebnem za zavarovanje ali dokazovanje pravic in upravičenj stranke pred pravosodnimi in drugimi organi oziroma organizacijami, ki v postopkih odločajo o teh pravicah, o zvestobi delavcev pri izpolnjevanju konkurenčne klavzule in o podatkih o uspešnosti in poslovnosti pravnih oseb; 
  • ugotavlja in preiskuje okoliščine, ki pomagajo razjasniti posamezna dejstva ter pretekle dogodke;
  • izprašuje priče, sosede, sošolce, sodelavce, taksiste, voznike, prodajalce, išče dokumente v arhivih in drugih zbirkah podatkov, spremlja medije;
  • posname fotografije ali video posnetek, ki služijo kot dokaz;
  • pripravi pisno poročilo z ugotovitvami.

Osebnostne lastnosti:

Detektiv ima nadpovprečno razvit občutek za ocenjevanje, opisovanje, analiziranje in sklepanje ter podajanje ugotovitev. Je stabilna in odgovorna osebnost brez škodljivih razvad in odvisnosti. Prav tako je samoiniciativen, discipliniran ter z visoko razvitimi delovnimi navadami, predvsem pa dovolj samokritičen do svojega dela in rezultatov tega dela. Okoliščine konkretnega preiskovanja so strogo varovana poslovna skrivnost, kar je temeljno pravilo detektivskega dela.

Pogoji dela:

Delo detektiva načeloma ni nevarno, vendar nevarnost napada s strani oseb, ki imajo klientu nasprotne interese, predvsem tedaj, kadar zbira informacije o kaznivih dejanjih, dolžnikih ali o pogrešanih osebah, ni nikoli izključena. Možne so poškodbe v prometnih nesrečah, saj je ena izmed značilnosti detektivskega dela nadpovprečna udeležba v prometu. Možnost nevarnosti in poškodb lahko detektiv zmanjša z dobro telesno pripravljenostjo. Detektiv je izpostavljen različnim vremenskim razmeram, prisotne so težave z nerednim prehranjevanjem. Tudi delovni čas je neurejen in nestalen, saj se prilagaja interesom naročnika.

Delovni pripomočki:

Detektivsko delo se je z napredkom tehnologije korenito spremenilo. Pri delu nujno potrebuje osebni računalnik, saj s pomočjo posebnih računalniških programov analizira podatke in oblikuje baze različnih podatkov, prav tako fotografsko in video opremo. Uporablja pribor za iskanje in zavarovanje prstnih sledi.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Znanja in kompetence:

  • Ima višjo ali visokošolsko izobrazbo.
  • Individualno usposabljanje možno po programu detektivske zbornice ter s študijem pravne in kriminalistične literature.
  • Zakon o detektivski dejavnosti določa, da mora oseba, ki opravlja detektivsko dejavnost, izpolnjevati določene pogoje, poseben program Detektivske zbornice Republike Slovenije.
  • Upošteva temeljno pravilo detektivskega dela, in sicer ščiti zaupen odnos med naročnikom in detektivom, spoštuje poslovno skrivnost.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: