Kriminalistični inšpektor

Moški med preiskavo.

Kaj delavec običajno dela:

 • opravlja zahtevna dela, ki se nanašajo na preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj ter njihovih storilcev 
 • odgovoren je za legitimiranje, prijetje, privedbo, pridržanje, izsleditev, zavarovanje, informiranje o posameznem dogodku, preprečitev posameznega dejanja, odkritje posameznega dejanja in pripravo pisnih poročil
 • sodeluje v načrtovanju in izvedbi kriminalističnih akcij in drugih operativnih nalog pri obravnavi najtežjih kaznivih dejanj
 • sestavlja kazenske ovadbe in pripravlja dokazno gradivo ter druge informacije, analize in poročila v zvezi z obravnavo kaznivih dejanj
 • v skladu z navedenim zbira obvestila, opravlja osebne in hišne preiskave in zasega predmete 
 • začasno pridržuje osebe, pri čemer zavaruje in posreduje sledove protizakonitih dejanj
 • vključuje se v preiskave, ko pride do nezgode ali smrti v sumljivih okoliščinah.
   

Osebnostne lastnosti:

Kriminalistični inšpektor ima izražen interes za delo z ljudmi in za odkrivanje, preprečevanje in preiskovanje kaznivih dejanj ter njihovih storilcev. Je odgovoren, natančen, in potrpežljiv. Je moralen, nepodkupljiv ter lojalen zakonski ureditvi. Ima čut za varnost sebe in sodelavcev. Pri opravljanju nalog bo pogosto izpostavljen kritični presoji javnosti. Zaželene lastnosti za opravljanje tega poklica so: komunikativnost, pogum, psihofizična stabilnost, odgovornost, sposobnost opazovanja, presojanja, hitrega odzivanja na dražljaje iz okolja, doslednost in odločnost, strpnost in sposobnost timskega dela. 

Pogoji dela:

Kriminalistični inšpektor opravlja naloge s povečano nevarnostjo za zdravje in poškodbe pri delu. Uporablja zaščitna sredstva in posebno opremo, najučinkovitejši varovalni ukrep je dosledna uporaba znanj, veščin in spretnosti, pridobljenih na usposabljanju za ta poklic. Kriminalistični inšpektor opravlja naloge pretežno na terenu, zaradi česar je izpostavljen vremenskim in drugim škodljivim vplivom. Kot pooblaščena uradna oseba dela tudi v posebnih razmerah, kar vključuje delo ob nedeljah in praznikih, delo v deljenem delovnem času, nočno delo, delo, daljše od polnega delovnega časa.

Delovni pripomočki:

Pri opravljanju nalog uporablja posebno opremo in posebna zaščitna sredstva, kot sta žepna dihalna maska in zaščitne rokavice. Kot pooblaščena uradna oseba nosi s seboj službeno izkaznico, orožje in strelivo, sredstva za vklepanje in komunikacijska sredstva. Naloge opravlja pretežno na terenu, zato pogosto uporablja vozila z dodatno vgrajeno opremo in specialna tehnična sredstva, kot so naprave za nočno opazovanje, prisluškovalna sredstva in naprave za video nadzor. Uporablja žepno svetilko, prvi povoj, zaščitno masko, dežni plašč in simbolne oznake. V specifičnih in posebej nevarnih okoliščinah kriminalistični inšpektor nosi zaščitni neprebojni jopič, neprebojno srajco in čelado. Za pripravo poročil, uradnih zaznamkov in kazenskih ovadb uporablja računalnik in elektronsko pošto. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri. Za delo na področju poslovno-finančnega kriminala je npr. predpisana univerzitetna izobrazba ekonomske smeri in uspešno končan 6-mesečni program usposabljanja v okviru ministrstva za notranje zadeve.
 • Ima opravljen pripravniški staž v kriminalistični službi in strokovni izpit. 
 • Ima specializirana usposabljanja s področja notranjih zadev, samoobrambe, kriminalistične taktike, tehnike in metodike, kazenskega, materialnega in procesnega prava, kriminalistike, ogledov krajev kaznivih dejanj in splošne, gospodarske ter organizirane kriminalitete. 
 • Usposobljen je za delo na terenu, in sicer za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj. 
 • Usposobljen je za rokovanje s strelnim orožjem.
 • Obvlada komunikacijske veščine, sposoben je voditi zaslišanja, sestanke in intervjuje.
Osebe pregledujejo dokaze kaznivih dejanj.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: