Dietetik

merjenje obrokov

Kaj delavec običajno dela:

  • dietetik skrbi za zagotavljanje prehransko ustrezne in kakovostne hrane posameznikom ali skupinam prebivalcev;
  • opravlja prehransko presejanje (obravnavo) in oceno prehranskega stanja, sestavlja prehranski načrt in spremlja učinkovitost predlaganih ukrepov;
  • sestavlja jedilnike tako za zdrave kot bolne posameznike ali skupine prebivalcev;
  • opravlja zdravstveno vzgojno delo in svetuje posameznikom o pravilni prehrani in ustreznem načinu priprave hrane;
  • vodi organizacijo priprave in distribucije hrane, predlaga tehnologijo priprave posameznih jedi ter sestavlja kakovostne menije in jedilnike za ciljno populacijo.
     

Osebnostne lastnosti:

Dietetik mora imeti dobro razvite sposobnosti komunikacije, sodelovanja, prilagajanja, dela z ljudmi in dobre organizacijske sposobnosti. Delo v zdravstveni dejavnosti je srednje fizično zahtevno. Od zaposlenega zahteva dobro razvite senzorične sposobnosti ter sposobnosti poslušanja, opazovanja in empatije. Poleg tega so pomembne sposobnosti psihološkega razumevanja in odločanja. Zaveda se pomena osebne higiene ter higiene okolja. Imeti mora dobro razvite veščine ustne in pisne komunikacije s strokovnjaki in uporabniki storitev ter pri interdisciplinarnem timskem delu z zdravstvenimi in socialnimi strokovnjaki. 

Pogoji dela:

Povečini dela v zaprtih prostorih, kjer izvaja izobraževanja o pravilnem načinu prehranjevanja in na oddelkih zdravstvenih ustanov, kjer izvaja prehransko terapijo. V prehranskih obratih so možne mehanske poškodbe kot tudi poškodbe zaradi zdrsa na mokrih in spolzkih tleh. V zdravstvenih ustanovah je prisotna nevarnost okužbe z nalezljivimi boleznimi.

Delovni pripomočki:

Pri delu uporablja različna orodja: tehtnico, bioimpedančno tehtnico, laboratorijske izvide, različne računalniške programe in druge pripomočke za oceno in izračun energijskih in hranilnih potreb. Pri načrtovanju jedilnikov uporablja splošna priporočila o zdravi prehrani. Za obdelavo in shranjevanje podatkov uporablja računalnik.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Znanja in kompetence:

  • Za poklic dietetik se zahteva  visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Prehransko svetovanje – dietetika in 2. stopenjski programi Dietetika. 
  • Pozna merila kakovosti živil, tehnologijo pridelave in predelave živil, mikrobiologijo živil, varnost živil in zakonodajo na teh področjih. 
  • Pozna  postopke prehranske obravnave bolnikov ob upoštevanju anamneze, laboratorijskih analiz in biokemičnih testov ter določanje prehranske podpore in oskrbe bolnikov.
zdrav obrok
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: