Organizator prehrane

Nadzoruje izvajanje standardov kakovosti v različnih obratih.

Kaj delavec običajno dela:

 • odgovoren je za proizvodnjo varnih in higiensko neoporečnih izdelkov;
 • sodeluje pri vzorčenju in izvedbi kemijskih in mikrobioloških analiz surovin in končnih izdelkov; 
 • nadzoruje izvajanje standardov kakovosti, nadzoruje izvajanje higienskih postopkov; 
 • odloča o sistemu sortiranja in odstranjevanja odpadkov v živilskih, prehranskih in trgovskih obratih; 
 • izbira metode čiščenja in razkuževanja ter spremlja učinkovitost različnih higienskih tehnik;
 • vodi nabavo in prodajo higienskih sredstev, kemikalij in čistilnih sredstev za potrebe živilskih in prehranskih obratov; 
 • promovira proizvodnjo varne hrane in organizira delavnice na to temo. 
   

Osebnostne lastnosti:

Organizator prehrane mora imeti dobro razvit občutek za higieno, prav tako ima interes za hrano in živila. Dela samostojno ali sodeluje v skupini. Samostojno delo mora opraviti temeljito, učinkovito in odgovorno, za delo v skupini pa mora biti prilagodljiv in komunikativen. 

Pogoji dela:

Organizator prehrane je v laboratoriju izpostavljen zastrupitvam s kemikalijami. V proizvodnih in prehranskih obratih je izpostavljen različnim koncentriranim čistilom in razkužilom. Zaradi spolzkih tal pri čiščenju lahko pride do zdrsov in padcev. Nepravilno dvigovanje in prenašanje bremen lahko povzroči poškodbe mišic ali hrbtenice. V proizvodnih obratih je izpostavljen večinoma umetni svetlobi, klimi, hrupu, ropotu, temperaturnim spremembam in vibracijam. V prehranskih obratih je izpostavljen klimi, vročini in vlagi, v kemijskem laboratoriju pa nevarnim kemikalijam. V mikrobiološkem laboratoriju je izpostavljen možnim okužbam z mikroorganizmi, ki povzročajo bolezni. Za proizvodne, prehranske obrate in laboratorije velja, da organizator prehrane dela izmensko ter tudi ob koncu tedna.

Delovni pripomočki:

Organizator prehrane uporablja različne delovne pripomočke in stroje za proizvodnjo in predelavo živil. Uporablja tudi laboratorijski pribor in kemikalije, pri čemer dosledno upošteva varnostna navodila in se zaščiti s predpisano zaščitno opremo. V primeru poškodb izvaja prvo pomoč in o tem obvesti odgovorno osebo. Za obdelavo in shranjevanje podatkov uporablja računalnik s programsko opremo. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 6 let.

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano višjo strokovno izobrazbo živilske smeri oz. visokošolsko strokovne izobrazbo  prve stopnje Prehransko svetovanje ter druge stopnje Dietetika.
 • Ima znanja iz živilske mikrobiologije z biotehnologijo in živilske kemije z analizo živil. 
 • Pozna standarde kakovosti živil in hrane, veterinarske zahteve ter zahteve zdravstvenega in tržnega nadzora. 
 • Pozna načine izvajanja higienskih postopkov in higienskih režimov. 
 • Pozna tehnološke procese predelave živil rastlinskega in živalskega izvora. 
Ima znanje živilske mikrobiologije.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: