Direktor avtošole

Je odgovoren za vodenje  šole vožnje.

Kaj delavec običajno dela:

  • je odgovoren za vodenje šole vožnje;
  • skrbi za informiranje in izobraževanje učiteljev vožnje in učiteljev predpisov ter jih napotuje na redno obnavljanje in dopolnjevanje znanja;
  • odgovoren je za pravilno vodenje evidenc šole vožnje, sodeluje z javno agencijo za varnost prometa in občasno spremlja izpitne vožnje;
  • šolo vožnje predstavlja pred javno agencijo za varnost prometa in je odgovoren za strokovnost ter kakovost izvajanja usposabljanja kandidatov za voznike.

Osebnostne lastnosti:

Pomembno je, da ima dobro razvite organizacijske in vodstvene sposobnosti. Sposoben je organizirati delo v šoli vožnje in razdeliti delovne naloge, voditi skupine in zna razreševati morebitne konflikte. Prav tako mora dobro poznati področje dela šole vožnje.

Pogoji dela:

Običajno dela v pisarni, kjer ni neposredne nevarnosti. Kadar spremlja učitelja vožnje pa so to javne prometne površine, ceste in avtocesta, kjer poteka usposabljanje kandidata za voznika. Tu mora nujno upoštevati cestnoprometne predpise, da se izogne nevarnostim. Strokovni vodja šole vožnje dela občasno tudi zvečer in ob koncu tedna. Njegov delovnik se prilagaja kandidatom in učiteljem vožnje.

Delovni pripomočki:

Delovno področje strokovnega vodje šole vožnje je pisarna, kjer hrani in pripravlja evidence vožnje in druge dokumente. Pri delu uporablja računalnik.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Znanja in kompetence:

  • imeti mora veljavno dovoljenje za strokovnega vodjo šole vožnje in najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem strokovnem študijskem program;
  • Imeti  mora najmanj tri leta delovnih izkušenj na delovnem mestu učitelja vožnje ter veljavno dovoljenje za učitelja vožnje najmanj za vozila kategorije B;
  • ima dobro razvite organizacijske in vodstvene sposobnosti;
Organizira delo.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: