Vozniški inštruktor

Vozniški inštruktor in mlad fant v avtu med vožnjo

Kaj delavec običajno dela:

  • poučuje kandidata za voznika o spretnosti vožnje, vedenju v prometu, vožnji po avtocesti ter splošni varnosti na cesti in ga tako pripravlja na vozniški izpit;
  • med in po vožnji ga opozarja na storjene napake in svetuje o pravilnih postopkih;
  • pripravlja vaje in glede na znanje kandidata načrtuje pot vožnje, odgovoren je za varen potek učnih ur;
  • kandidata uči tehniko vožnje in uporabo prestav; poučuje ga o križiščih in krožiščih ter vadi s kandidatom toliko časa, dokler ta ne osvoji vseh veščin;
  • vodi natančno evidenco o številu vplačanih učnih ur;
  • včasih poučuje tudi tiste, ki so izpit že opravili, a bi le obnovili svoje znanje.

Osebnostne lastnosti:

Vozniški inštruktor je potrpežljiv, natančen in vesten. Ker pripravlja kandidata za varno in kulturno vožnjo, mora biti zgled spoštovanja cestno prometnih predpisov in etike med udeleženci v prometu. Redno spremlja razmere in novosti v prometni zakonodaji.

Pogoji dela:

Poleg nevarnosti, ki prežijo na cestah, je inštruktor pozoren tudi na to, kako ravna z vozilom njegov učenec. Ustrezna priprava mu omogoča, da tveganja v prometu zmanjša na najmanjšo možno mero.

Delovni pripomočki:

Vozniški inštruktor vodi evidenco o številu vplačanih ur in si zapisuje podatke o opravljenih vajah ter napredovanju kandidata.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Je potrpežljiv, zbran in pomirjujoč, zna pridobiti kandidatovo zaupanje.
  • Jasno razlaga in zna prenesti svoje znanje na kandidate.
  • Zna pripraviti vaje, ki ustrezajo znanju in veščinam kandidata.
  • Zna oceniti, kdaj je kandidat pripravljen za pridobitev vozniškega izpita.
Vozniški inštruktor pred svojim avtom za učenje vožnje
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: