Direktor zapora

Usmerja in nadzira delo v zaporu.

Kaj delavec običajno dela:

  • vodi, načrtuje, organizira, usmerja in nadzira delo v zaporu;
  • izvaja najzahtevnejše skupinske in individualne oblike dela z zaprtimi osebami;
  • vodi in sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah; 
  • vodi in odloča v najzahtevnejših upravnih postopkih.
     

Osebnostne lastnosti:

Direktor zapora ima veselje za delo z ljudmi, sposobnosti za vodenje, delo v skupini, za organizacijo dela, interes za raziskovalno dejavnost in skrben pristop k delu. Pomembno je, da ima izoblikovano zmožnost presojanja in sposobnost opazovanja.

Pogoji dela:

Delo poteka pretežno v dopoldanskih urah, v primeru izrednih razmer je dosegljiv tudi izven delovnega časa. Urejene razmere v zaporu in komunikacija z zaposlenimi so najboljša preventiva pred morebitnimi nevarnostmi, ki so v zaporniškem okolju večje kot v drugih delovnih okoljih.

Delovni pripomočki:

Direktor zapora uporablja računalniško opremo in uradne dokumente.
 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Znanja in kompetence:

  • Zahtevana je univerzitetna izobrazba;
  • 7 let delovnih izkušenj;
  • izpit iz upravnega postopka;
  • usposabljanje za imenovanje v naziv.
 Ima veselje za delo z ljudmi.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: