Dirigent orkestra

Kaj delavec običajno dela:

  • kot glasbeni vodja z določenimi kretnjami vodi orkester ali pevski zbor pri izvajanju večglasne skladbe oziroma glasbenega programa. Vodi lahko različne vrsta orkestrov ali pa vokalno-glasbene skupine in različne zbore;
  • s kretnjami nakazuje hitrost igranja in njegove spremembe , poudarja ritem in agogiko (določitev tempa izvajanje neke skladbe), poudarja vstope raznih glasov in dinamični tok skladbe;
  • pred izvedbo se ukvarja z analizo partiture, ugotavlja, na katerem delu so vrhovi skladbe, kje in kako bi lahko skladbo ritmično pospešil ali pa upočasnil, kateri solisti in posamezni inštrumenti bi skladbo najbolje interpretirali;
  • vodi vaje glasbenega programa;
  • kot umetniški vodja izbira glasbeni program, ima administrativno moč kadrovanja in izbiranja primernih glasbenikov in solistov.

Osebnostne lastnosti:

Poleg znanja in interpretacije skladbe dirigentu ravno paleta osebnostnih lastnosti omogoča, da svoj poklic opravlja dobro. Ker je dirigent vodja skupine ljudi, mora imeti vodstvene sposobnosti, ima dober občutek za ljudi in delo z njimi. Pomembne lastnosti so tudi potrpežljivost, vztrajnost in predanost. Tudi sposobnost dela pod stresom oziroma spoprijemanja s psihičnim pritiskom in tremo je pomembna veščina, ki vpliva na izvedbo koncerta.

Pogoji dela:

Ena izmed možnih poškodb,  je poškodba hrbtenice. Delo dirigenta namreč poteka v stoječem položaju, bolj obremenjene so zgornje okončine. Delavec se tovrstnim poškodbam izogne ali pa vsaj zmanjša njihovo prisotnost, če skrbi za fizično pripravljenost, ustrezno držo in racionalno razporejene gibe med delom.

Delovni pripomočki:

Dirigent pri svojem delu uporablja taktirko, vendar ni nič neobičajnega, če dirigent vodi zbor ali orkester brez paličice. To je odvisno od tega, kateremu modelu dirigiranja sledi.. Nujen delovni pripomoček so partiture, ki jo hkrati izvaja več glasbenih instrumentov ali vokalistov, stojalo, na katerega so partiture postavljene, ter izbrani inštrument, najpogosteje klavir. Za izvedbo koncerta pred občinstvom potrebuje primerno, slavnostno oblačilo.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 33% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic manj perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Ima predpisano univerzitetno izobrazbo glasbene smeri ter zaključen specialistični študij po končanem izobraževanju za akademskega glasbenika.
  • Igra katerikoli harmonski inštrument, najbolje klavir, zna igrati tudi na izbrano godalo.
  • Seznanjen je z načinom igranja na inštrumente iz družine pihal. 
  • Pozna vokalne tehnike.
  • Ima izkušnje iz zborovskega vodenja, kjer lahko spoznava različne barve glasov, vrsto glasbenih stilov in razvija splošno muzikalnost.
dirigent
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: