Glasbenik

Ženska, ki igra na kitaro.

Kaj delavec običajno dela:

  • je umetnik, ki ustvarja ali izvaja glasbo, tako da igra na različne instrumente ali poje
  • veliko časa porabi za ustvarjanje glasbe in vajo (petja ali vadba instrumenta)
  • glasbo izvaja v različnih zasedbah: solo, orkester in ansambel
  • pogosto poučuje ali piše besedila za pesmi
  • promovira svojo glasbo na nastopih v živo, preko spleta ali tako, da založbam pošilja demo posnetke, včasih za promocijo najame menedžerja.
     

Osebnostne lastnosti:

Glasbenik veliko časa posveti igranju instrumenta ali petju, se zanima za novosti na glasbenem področju, je potrpežljiv in išče lasten glasbeni izraz. Nekateri glasbeniki so individualisti, drugi pa ne morejo brez skupinskega dela v ansamblu ali bendu.

Pogoji dela:

Pogosto je delavnik glasbenika nereden in dolg. Obdobjem brez nastopov lahko sledijo turneje, ki trajajo več tednov ali mesecev. Za glasbenika je nevarno, če preveč obremeni svoj glas, saj mu lahko odpove v nadaljnjih nastopih. Pozoren mora biti na odrsko ureditev in načrtovano sceno, saj glasbeni nastopi pogosto postajajo gledališke predstave s plesom, play backom in svetlobnimi učinki.

Delovni pripomočki:

Delovni pripomoček glasbenika je najpogosteje glas in izbran glasbeni instrument, s katerim nastopa sam ali v skupini. Obvladovanje mikrofona in zmogljiva tehnična oprema lahko pripomoreta k uspešnemu nastopu.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 33% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic manj perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Glasbenik je nadarjen za glasbo, fizično in psihično vzdržljiv, prizadeven in predan svojemu delu.
  • Glasbenik, ki si sam organizira delo (je sam svoj menedžer), mora znati poslovati in si dobro organizirati čas.
Moški, ki igra na bobne.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: