Ekonomist za bančništvo in finance

Kaj delavec običajno dela:

 • ukvarja se s finančnimi odločitvami, o načinih nalaganja denarnih prihrankov;
 • pripravlja finančne analize, poročila, tabele;
 • vpliva na potek dela finančnih ustanov ter njihovo poslovanje;
 • upravlja investicijski portfelj banke, pripravlja poročila za posle upravljanja z bilanco banke ter izračune za izvajanje ukrepov s področja upravljanja z bilanco banke;
 • kot upravljavec kreditnega procesa ali kreditnih tveganj v banki zbira in pregleduje dokumentacijo s finančno, poslovno, zemljiškoknjižno in drugo vsebino;
 • kot vodja finančne enote, načrtuje, organizira, vodi, koordinira in zagotavlja nemoteno delo, nadzor in odgovornost finančnega poslovodstva;
 • kot davčni svetovalec se ukvarja s finančnim ali bančnim poslovanjem na podlagi davčnih predpisov in zakonodaje, sestavlja in oblikuje davčne napovedi finančne ustanove ali banke in sodeluje s pravno službo pri spornih davčnih primerih, ter spremlja davčno zakonodajo ter pripravlja najustreznejše rešitve za finančno ustanovo ali banko.

Osebnostne lastnosti:

Ekonomist za bančništvo in finance je sistematičen, prilagodljiv, dosleden, samoiniciativen in natančen. Ima dobre organizacijske sposobnosti in sposobnost sodelovanja v skupini, za vodilna delovna mesta pa še dobre vodstvene sposobnosti, saj je pri delu odvisen od sodelovanja z osebjem v ustanovi, kjer je zaposlen. Za opravljanje poklica so pomembne sposobnosti analitičnega mišljenja, kritična presoja, natančno pomnjenje ter odgovornost.

Pogoji dela:

Fizičnih nevarnosti pri tem poklicu ni, zaradi stalnega sedečega položaja pa obstaja nagnjenost k hitrejši obrabi hrbtenice, zato je koristna redna telesna aktivnost.

Delovni pripomočki:

Ekonomist za bančništvo in finance potrebuje za svoje delo v pisarni računalnik s programsko opremo, tečajne liste in finančne podatke z borz in kapitalskih trgov, razne tabele, finančna poročila in analize.

Dolžina
izobraževanja
Perspektivnost

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano univerzitetno ali visokošolsko strokovno izobrazbo, s katero pridobi znanja s področja financ, finančnih trgov ter bančništva. 
 • Pozna načine upravljanja finančnih ustanov.
 • Pozna vrste tveganj in ve, kako jih posamezne finančne ustanove obvladujejo.
 • Ima poglobljeno in praktično usmerjena znanja s področja bančništva in poslovnih financ, finančnih analiz, finančnih trgov, trgovanja z vrednostnimi papirji, davkov, računovodstva ter upravljanja finančnih ustanov.
 • Pozna načine financiranja podjetij ter kako zagotoviti njihovo plačilno sposobnost in finančne naložbe.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«