Fotograf

Oseba fotografira izdelke

Kaj delavec običajno dela:

  • izdeluje portrete in komercialne fotografije ter fotografije za dokumente;
  • prodaja foto material in foto opremo; pripravlja material za tiskanje;
  • izvaja posamezne faze v fotografskem procesu: pripravlja prostor, material in tehnično opremo, razvija fotografije, izdeluje fotografije v klasičnem laboratoriju s kemikalijami ali na tiskalniku, računalniško obdeluje fotografije, skenira fotografije, shranjuje fotografije na različne računalniške nosilce podatkov;
  • kot fotoreporter izdeluje fotografije za revije, časnike in druge publikacije.

Osebnostne lastnosti:

Za fotografa so pomembne naslednje lastnosti: natančnost in potrpežljivost, prilagodljivost, inventivnost in komunikativnost. Ima sposobnost ločevanja barv in vizualne predstave, prav tako ima smisel za svetlobo, barvne kombinacije in za kompozicijo slike glede na namen oziroma dogodek.

Pogoji dela:

Izpostavljenost hlapom strupenih kemikalij v primeru klasičnega razvijanja fotografij je navadno kratkotrajna. S predpisano uporabo zaščitnih sredstev se fotograf v temnici lahko izogne poškodbam. Za fotoreporterja lahko delo na višini, v množici ljudi ali na vojnem območju predstavlja nevarnost. Fotoreporter po navodilih urednika pogosto potuje na kraj dogodka, kjer posname dogodek, zato je njegov delovni čas gibljiv in nestalen.

Delovni pripomočki:

Med delovno opremo fotografa sodi fotoaparat, različne vrste objektivov, daljinski sprožilec, stojalo, svetlomer, bliskovni pribor, akumulatorji, razni filtri, večnamenska prosojna snemalna miza in povečevalnik. V novejših studiih poteka izdelava fotografij na zmogljivih grafičnih računalnikih in visoko ločljivih tiskalnikih ali avtomatiziranih razvijalnih strojih. Klasična temnica (če jo fotograf uporablja), pa je opremljena s koritom za razvijanje, z obarvanimi svetili, s sušilno omaro za filme, sušilnimi stroji za foto papirje ter posebnimi noži za rezanje fotografij.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 33% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic manj perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Ima predpisano srednješolsko izobrazbo.
  • Pozna tehnike fotografiranja in postopke za nadaljnjo obdelavo, kot je sprememba barvne in prostorske kompozicije slike in kontrastov, odlikuje ga čut za estetiko Zna izbrati pravo mesto, kraj za fotografiranje, opremo. Določiti pravo svetlobo.
  • Pozna klasičen postopek razvijanja fotografij.
  • Nima poškodb vida ali izražene barvne slepote, nima izražene alergije ali preobčutljivosti za kemikalije. Nima deformacije prstov in rok, prav tako nima strahu pred zaprtim in temnim prostorom.
  • Ima dobre prostorske predstave, razlikuje barve in barvne odtenke.
Oseba fotografira v naravi
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: