Kamerman

Ženska za videokamero in snemalno opremo.

Kaj delavec običajno dela:

  • z elektronsko kamero snema televizijske ali filmske slike, tematske in zabavne oddaje, prireditve, koncerte, drame, nadaljevanke, prenose s terena, ipd.
  • načrtuje, organizira in vodi lastno delo ter delo asistentov kamere
  • pred začetkom snemanja na terenu si ogleda kraj dogodka
  • sodeluje pri izbiri snemalnih pozicij za dosego optimalnih posnetkov in opravlja kamermanska dela v dogovoru z režiserjem in glavnim kamermanom
  • izpolnjuje spremljajočo delovno dokumentacijo in nadzira proces snemanja.

Osebnostne lastnosti:

Kamerman ima izražen občutek za kompozicijo ter sposobnost opazovanja podrobnosti in okolice. Ima smisel za timsko delo.

Pogoji dela:

Kamerman večino dela opravi stoje. Njegov delovni čas je nestalen ter odvisen od projekta oz. ekipe. Delo izvaja v studiu in na terenu. Na terenu lahko na delo neugodno vplivajo delovne razmere, kot so vročina, mraz in padavine. Pri delu na terenu mora delavec glede na vremenske razmere uporabljati zaščitna delovna sredstva. Pri delu na višini obstaja nevarnost padca.

Delovni pripomočki:

Kamerman uporablja različne videokamere, priključke in opremo za snemanje, računalnik, tablični računalnik ter drugo sodobno tehnologijo.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 33% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic manj perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Ima opravljen program za kamermana, ki ga izvaja POP Akademija v okviru šole novinarstva in produkcije v elektronskih medijih.
  • Ima predpisano univerzitetno izobraževanje.
  • Ima izražen občutek za kompozicijo.
  • Hitro zaznava spremembe v prostoru, ima globinski vid.
  • Sposoben je opravljati delo na višini, nima izražene vrtoglavice.
Moški s kamero.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: