Geograf

Kaj delavec običajno dela:

  • raziskuje, ocenjuje, presoja in spremlja spremembe ter pojave na zemeljskem površju, nastale zaradi delovanja naravnih procesov ali delovanja človeka;
  • v okvirih fizične geografije obravnava oblike zemeljskega površja, podnebje, vodo, prst, rast in živalstvo, v okviru družbene geografije proučuje prebivalstvo, gospodarstvo, proizvodnjo, porabo in promet, naselja in politične razmere;
  • posreduje geografsko znanje o pokrajini in ljudeh;
  • poučuje v izobraževalnih ustanovah.

Osebnostne lastnosti:

Geograf ima izražen interes za pojave na zemeljskem površju, naravne procese na Zemlji, podnebje, vodo, prst, rast in živalstvo, zato mora pri proučevanju delovnega področja pokazati veliko mero ustvarjalnosti, iznajdljivosti, spretnosti in komunikativnosti.

 

Pogoji dela:

Geograf opravlja delo tudi na terenu oz. v naravi. Posebnih nevarnosti pri delu ni, razen v primeru specializacije, kot sta geograf krasoslovec/jamar ali geograf raziskovalec snežnih plazov v gorskem svetu, ki sta izpostavljena skrajnim nevarnostim.

Delovni pripomočki:

Geograf pri svojem delu uporablja različne delovne pripomočke. V pisarni uporablja predvsem osebni računalnik z ustrezno programsko opremo. Na terenu geograf meri spremembe v naravnem okolju, kartira zemljišča, jemlje in analizira vzorce iz okolja in anketira prebivalce. Za svoje delo potrebuje različno arhivsko in statistično gradivo.

Dolžina
izobraževanja
Perspektivnost

Znanja in kompetence:

  • Ima predpisano univerzitetno izobrazbo geografske smeri.
  • Ima normalne psihofizične sposobnosti.
  • Ima sposobnost sintetičnega povezovanja naravoslovnih in družbenih zakonitosti o pokrajinski stvarnosti.
  • Obvlada statistiko in kartografijo zaradi proučevanja pojavov na zemeljskem površju in njihovih medsebojnih vplivov.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: