Demograf

Kaj delavec običajno dela:


  • demograf zbira podatke o prebivalstvu in jih preoblikuje v natančno opredeljene kazalnike;
  • proučuje velikost in sestavo prebivalstva glede na različne značilnosti, kot so starost, spol, zakonski stan, narodnost, izobrazba in poklic;
  • proučuje procese, ki vplivajo na sestavo prebivalstva (rodnost, umrljivost, selitve) ter povezave med prebivalstvom in socialnim, ekonomskim in kulturnim okoljem;
  • na podlagi analiz izdeluje različne projekcije prebivalstva.

Osebnostne lastnosti:

Demografa odlikuje natančnost, komunikativnost in splošna razgledanost. Ima smisel za izvajanje empiričnih raziskav in njihovo organizacijo (ankete, popisi prebivalstva).

Pogoji dela:

Dela večinoma v pisarni. Če njegovo delovno področje obsega zbiranje podatkov, pa tudi na terenu.

Delovni pripomočki:

Demograf uporablja osebni računalnik z ustrezno programsko opremo in internet. Pri delu so pogosta tiskana besedna in predvsem številčna arhivska gradiva, kot so predpisi, statistična gradiva, poročila in referati.

Dolžina
izobraževanja

Znanja in kompetence:

  • Demografija je predmet na dodiplomskem študiju sociologije na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani in na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Diplomo demografa je mogoče pridobiti tudi s podiplomskim študijem v tujini. Za študij demografije se najpogosteje odločajo geografi, sociologi, ekonomisti, zgodovinarji, matematiki in etnologi.
  • Zna uporabljati kvantitativne družboslovne metode.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«