Inšpektor iger na igralnih mizah

Osebe okoli igralne mize v casinoju.

Kaj delavec običajno dela:

 • nadzoruje odpiranje in zapiranje igralnih miz;
 • nadzoruje druge zaposlene in goste, pri čemer spremlja njihovo vedenje in upoštevanje hišnega reda (npr. opazuje priprave na delo oz. potek iger, vedenje igralcev, sledi vsem podrobnostim, npr. gibom sodelavca pri vodenju igre ali igralca na igralnem avtomatu); 
 • opozarja na opažene nepravilnosti ali napake, jih odpravi ali kako drugače ukrepa v skladu s svojimi pristojnostmi;
 • posreduje pri morebitnih sporih, kot so kršitve pravil, določitev lastništva dobitkov, premikanje žetonov na mizi ali njihovo izginotje tudi tako, da izključi igralca iz igre in mu odvzame njegove stave. O sporih vodi zapisnike;
 • gostom posreduje informacije ter jim pojasni npr. igralniška pravila; 
 • sodeluje z vodstvom igralnice pri organizaciji dela v igralnici in pri pripravi poročil o delu;
 • zaposli se lahko v igralnici oz. kazinu, kjer se prirejajo posebne igre na srečo na podlagi podeljene koncesije ali v igralnem salonu, kjer se igra za manjše stave. 
   

Osebnostne lastnosti:

Inšpektor iger na igralnih mizah je v stalnem stiku z ljudmi. Delo opravlja samostojno in ob sodelovanju drugih delavcev. Imeti mora smisel za organizacijo dela. Biti mora prijazen do gostov, komunikativen ter se dobro pisno in ustno izražati. Delo je odgovorno, zahteva natančnost in sposobnost logično-analitičnega mišljenja na podlagi opazovanja. Pomembno je natančno zaznavanje dogajanj na igralnih mizah in drugod po igralnici, zato potrebuje dober vid in dobro mora razlikovati barve. Pri razsojanju mora biti pošten, objektiven. Pomembna je tudi skrb za vljuden nastop in prijeten osebni videz. 

Pogoji dela:

Inšpektor iger na igralnih mizah opravlja delo v zaprtem, urejenem delovnem okolju. Dela pri umetni svetlobi, izpostavljen je slabšemu zraku in velikemu številu gostov. Dela večinoma stoje ob igralnih mizah. Po igralnici tudi hodi, ko nadzoruje dogajanje v prostoru. Delo zahteva seganje, rokovanje in delo s prsti. Inšpektor iger na igralnih mizah dela v izmenah, saj so igralnice povečini odprte cel dan. V igralnici so obenem z njim tudi drugi igralniški sodelavci. Delo prekinja z odmori, da se osveži oz. sprosti; takrat ga nadomesti sodelavec. Posebne nevarnosti mu ne pretijo.

Delovni pripomočki:

Inšpektor iger na igralnih mizah potrebuje pisala za pisanje poročil o delu. Pri posredovanju in razsojanju v zapletih si pomaga z dokaznim gradivom, z video posnetki in pričevanji. Pri tem se opira tudi na pravilnik o delovanju igralnice, na zakonodajo in predpise o igrah na srečo itd. Pri delu uporablja tudi ustrezno dokumentacijo, zapisnike o delu. V igralnici nosi delovno oblačilo, v skladu s predpisanimi igralniškimi standardi oblačenja.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 6 let.

Znanja in kompetence:

 • Ima visoko strokovno izobrazbo pravne, ekonomske ali organizacijske smeri ter najmanj pet let delovnih izkušenj.
 • Ima obsežno strokovno znanje s pravnega, ekonomskega ali organizacijskega področja.
 • Pozna ustavno, gospodarsko, kazensko pravo, seznanjen je z uporabo pravnih načel, zakonskih določil, z zbiranjem in urejanjem dejstev, s poslovnimi, organizacijskimi in komunikacijskimi spretnostmi, z organizacijo in vodenjem delovnih procesov. 
Roka z igralnimi žetoni na igralni mizi.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: