Videokontrolor v igralnicah

Oseba gleda v monitorje.

Kaj delavec običajno dela:

 • nadzoruje dogajanje na igralnih mizah in drugod po igralnici;
 • posreduje informacije gostom, pojasnjuje in tolmači igralniška pravila;
 • sledi vsaki podrobnosti, npr. gibom sodelavca pri izvajanju igre ali igralca na igralnem avtomatu; 
 • pod nadzorom ima odpiranje in zapiranje igralnih miz; 
 • dogajanje, ki ga opazuje, tudi snema;
 • tesno sodeluje z vodji igralnih miz, z inšpektorjem iger in vodstvom igralnice. 
   

Osebnostne lastnosti:

Videokontrolorja zanima delo s tehničnimi napravami. V igralnici dela samostojno in ob sodelovanju drugih delavcev. Delo mora opravljati vestno in pošteno. Biti mora komunikativen in prijazen do gostov in igralcev, pri čemer je pomembna tudi skrb za prijeten osebni videz.

Pogoji dela:

Videokontrolor opravlja delo v zaprtem, urejenem delovnem okolju. Dela v kontrolnem prostoru, pri umetni svetlobi. Izpostavljen je slabšemu zraku in velikemu številu gostov. Dela večinoma sede za mešalno mizo. Dela v izmenah, saj so igralnice povečini odprte ves dan. Videokontrolor v igralnicah z dolgotrajnim gledanjem v zaslone monitorjev obremenjuje svoj vid in je izpostavljen sevanju.

Delovni pripomočki:

Dela za mešalno mizo, kjer upravlja video sistem za nadzor. V mešalni mizi ima vgrajene različne gumbe in stikala, s katerimi usmerja videokamere nameščene po igralniških prostorih. Pred seboj ima tudi več monitorjev, na katerih spremlja dogajanje v igralnici. Za snemanje in dokumentiranje uporablja sodobno programsko in strojno računalniško opremo. Pri delu uporablja ustrezno dokumentacijo in zapisnike o delu. V igralnici ima oblečeno delovno oblačilo v skladu s predpisanimi igralniškimi standardi oblačenja.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Znanja in kompetence:

 • Ima visoko strokovno izobrazbo s področja elektrotehnike ali računalništva in informatike;
 • poznati mora tehnologije vodenja procesov, robotiko, elektronska vezja in sisteme, krmilne in regulacijske tehnike ter računalniško podprte sisteme;
 • obvladati mora tehnike in pravila za obdelavo in prenos podatkov, programiranje obdelav in prenosa podatkov ter povezovanje računalnikov v mreže pri upravljanju videosistema;
Osebe so v igralnici za igralno mizo.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: