Inšpektor za delo

Ženska v poslovni obleki pred računalnikom.

Kaj delavec običajno dela:

  • izvaja nadzor na področju varstva pri delu ter delovnopravne zakonodaje ;
  • skrbi, da se pravice in dolžnosti tako delavcev kot tudi delodajalcev izvajajo v okviru, ki ga opredeli zakon;
  • ugotavlja, v kolikšni meri se stanje na terenu razlikuje od predpisanega stanja v zakonu;
  • izvaja inšpekcijski nadzor po uradni dolžnosti ali na zahtevo stranke, ko gre za kršitve;
  • preverja kršenje pogodb o zaposlitvi, pravilno odmerjanje dopusta, višino in izplačevanje regresa, dovoljenja za nočno delo, urejeno dokumentacijo za zaposlovanje tujcev, delovni čas in plačevanje nadur.

Osebnostne lastnosti:

Inšpektor za delo je tisti, ki zagotavlja, da se zakon ustrezno izvaja, zato mora svojo dolžnost tudi poosebljati. Najpomembnejša lastnost je zagotovo veselje do dela z ljudmi in potrpežljivost, saj se neprestano srečuje in dogovarja z različnimi stranmi. Pogosto predstavlja razsodnika v primeru sprtih strani, na primer delodajalec – delavec, zato mora biti objektiven, nepodkupljiv, moralen in imeti občutek za splošno dobrobit. Poleg strokovne usposobljenosti delo zahteva resnost in odločnost, da ga kršitelji dojemajo kot varuha zakona. Bil naj bi tudi strog in načelen.

Pogoji dela:

Ker so inšpektorji za delo večinoma na terenu, je najpogostejša nevarnost povezana z vožnjo in morebitnimi nesrečami v prometu. Previdnost je potrebna tudi pri ogledu delovnega okolja in ogledu kraja delovnih nesreč. V tem primeru ga pogosto spremlja nekdo, ki delovno okolje dobro pozna. Na deloviščih je nujna uporaba čelade in delovne obleke z rokavicami. Zaradi narave dela (izrekanje kazni in kazenskih ovadb) so inšpektorji podvrženi fizičnemu in predvsem verbalnemu nasilju s strani kršiteljev zakona. V primeru oviranja pri opravljanju uradne dolžnosti lahko za pomoč zaprosijo policijo oziroma izrečejo denarno kazen. Pri delu v pisarni so zaradi nepravilnega sedenja možne težave z bolečinami v hrbtenici in težave z očmi zaradi dela z računalnikom. Delovni ritem je odvisen od okolja, kjer delovne obveznosti potekajo, vendar je v primeru delovne nesreče ali hujše kršitve treba priti na ogled kraja, kakor hitro je mogoče. To pomeni, da delo na terenu poteka tudi izven delovnega časa in ponoči.

Delovni pripomočki:

Inšpektor za delo stranke običajno obišče po prijavi ali po lastnih evidencah. Uradni obiski so dogovorjeni vnaprej, zato je pri delu inšpektorja nujna uporaba telefona. Vse odločbe in sklepe napiše inšpektor sam, zato pri njegovem delu ne gre brez računalnika in baze podatkov, kjer hrani evidence o opravljenem nadzoru in izrečenih ukrepih.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Za pridobitev naziva inšpektor za delo za nadzor delovnopravnega področja je predpisana univerzitetna izobrazba pravne smeri.
  • Inšpektor za delo je tako psihično kot tudi fizično zdrav, saj delo poteka v stresnem okolju. Potrebna je dobra fizična zmogljivost, morebitna invalidnost je ovira pri delu.
  • Ima dober sluh in vid, ki sta potrebna pri opazovanju delovnega okolja na terenu.
Ženska preverja stvari na računalniku.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: