Inšpektor za varnost osebnih podatkov

Moški v poslovni obleki z notesnikom in papirnimi dokumenti.

Kaj delavec običajno dela:

 • preverja zakonitost, urejenost in obdelavo osebnih podatkov in če le-ta poteka ter je urejena v skladu z zakonom;
 • preverja, če so vsa podjetja oziroma organizacije, ki zbirajo in obdelujejo osebne podatke, vpisana v Register zbirk osebnih podatkov;
 • pripravlja letna poročila o prikazu kršitev in kaznivih dejanjih glede uporabe in obdelave osebnih podatkov;
 • kadar pri inšpekcijskem nadzoru ugotovi, da obstaja sum storitve kaznivega dejanja ali prekrška, poda kazensko ovadbo oziroma izvede postopke v skladu z zakonom, ki ureja prekrške;
 • skrbi, da se osebni podatki posameznikov, ki se zbirajo v različnih bazah podjetij, ustanov, organizacij, v anketah, na državnem ravni itd., ne bi izrabljali in zlorabljali ter da bi bili zaščiteni pred krajo in uporabo tretjih oseb;
 • nadzoruje upravljavce osebnih zbirk podatkov, pregleduje, ali so upravljavci in obdelovalci zbirk zagotovili vse ukrepe za zavarovanje in preprečili nepooblaščeno obdelavo, pa tudi slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov ter njihovo spremembo ali izgubo.

Osebnostne lastnosti:

Inšpektor za varstvo osebnih podatkov mora biti pošten, zanesljiv in natančen. Zanima ga upravna ureditev države, prav tako mednarodne ureditve in sporazumi. Ima veselje do prava, zakonov in izvajanja le-teh. Zanima ga tudi področje kršenja in zlorabljanja človekovih pravic in identitete posameznika. Pripravljen je na stalno spremljanje sprememb zakonov in dodatno izobraževanje s tega področja.

Pogoji dela:

Zaradi ugotavljanja kriminalnih dejanj na terenu je inšpektor za varstvo osebnih podatkov lahko izpostavljen nevarnostim, ki nastanejo ob poskusu pobega kriminalnih oseb, ki bi se lahko poskusile zaščititi tako, da poškodujejo inšpektorja. Zato pri sumljivih osebah ali sumu na kriminalna dejanja kot so kraje osebnih podatkov, ki jih inšpektor za varstvo osebnih podatkov lahko preverja le na kraju kriminalnih oseb ali združb, spremlja inšpektorja policija ali policijski inšpektor.

Delovni pripomočki:

Najpomembnejši delovni pripomoček inšpektorja za varstvo osebnih podatkov je računalnik z velikimi zbirkami in bazami podatkov, ki so definirani kot osebni podatki. Na terenu uporablja službeni avtomobil, telefon in prenosni računalnik.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano univerzitetno izobrazbo upravne, ekonomske, pravne ali družboslovne smeri ali informatike.
 • Pozna vse predpise in zakone s
 • Ne glede na smer univerzitetne izobrazbe mora imeti pravno znanje in razumeti interpretacijo zakonov.
 • Ima dober sluh in vid.
 • Sposoben je hitrega odločanja.
Moški, ki dela zabeležke.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: