Instrumentalist solist

Vijolinistka.

Kaj delavec običajno dela:

 • v različnih glasbenih orkestrih in skupinah, pod vodstvom dirigenta, igra na svoj instrument;
 • mnogo ur načrtno vadi igranje na svoj instrument, saj se že pred prvo vajo orkestra pričakuje, da bo obvladal svoj notni glasbeni zapis (ta priprava se šteje v delovni čas);
 • kot koncertni mojster, vodilni glasbenik v orkestru, skrbi za tehnično plat izvajanja skladbe. V simfoničnem orkestru ima to vlogo prvi violinist, v pihalnem orkestru pa prvi klarinetist,
 • z glasbeno improvizacijo ali igranjem skladb sodeluje na dogodkih, prireditvah ali slovesnostih; 
 • sodeluje pri gledaliških in lutkovnih predstavah, jih zvočno podpira s šumi, zvoki in glasbo,
 • v vlogi profesorja glasbe poučuje igranje izbranega instrumenta ter ozavešča mlade o umetnostni vrednosti glasbenih stvaritev in pestre glasbene dediščine.
   

Osebnostne lastnosti:

Vsekakor je splošno kulturno-umetniško nagnjenje eden od odločilnih motivacijskih dejavnikov pri končni izbiri poklica. Želja po ustvarjanju in izražanju v glasbenem jeziku pripomoreta disciplinirani in urejeni osebnosti, da dobro opravlja svoj poklic. Za delo glasbenika je pomembno tudi dobro zdravstveno stanje, saj so npr. pri pihalcih in trobilcih izpostavljeni dihalni organi ter mišice obraza, prepone, hrbtenice in okončin. Glasbenik, ki je v dobri telesni in duševni kondiciji, je odpornejši proti stresnim situacijam in lažje vzdrži telesni napor pri igranju na inštrument.

Pogoji dela:

Delovno okolje je pretežno nezahtevno in ne ogroža zdravja. Obstajajo pa težave s prostori za individualno vadbo, tudi zaradi deljenega delovnega časa. Intenzivni ritem dela v večernih urah in ob koncu tedna povzroča premike dnevnega bioritma. Izpostavljenost hrupu velja omeniti posebno v pihalnih orkestrih, ki večinoma nimajo ustreznih vadbenih prostorov za svojo zvočno jakost. Poleg okvar sluha so možne še okvare vida in poškodbe hrbtenice zaradi dolgotrajnega sedenja.

Delovni pripomočki:

Poleg dobrega, tehnično vzdrževanega inštrumenta potrebuje poklicni glasbenik tudi vadbene pripomočke, kot sta metronom in uglaševalec. Kadar je predpisano, se pri igranju na trobila uporabljajo dušilci zvoka, sordine. Glasbenik spremlja strokovno literaturo in spoznava notno gradivo, nove izdaje in nove skladbe s svojega področja. Za redno vzdrževanje in nego glasbil so na voljo raznovrstna čistila, olja, posebne krpe in krtačke. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 33% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic manj perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima univerzitetno stopnjo izobrazbe z opravljeno diplomo in s sklepnim recitalom na glasbeni akademiji.
 • V kolikor poučuje, mora opraviti pedagoško-andragoško dokvalifikacijo ter strokovni izpit. 
 • Zna vrhunsko in doživeto podati skladbo.
Saksofonist.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: