Kartograf

Izdeluje nove zemljevide ali pregleduje in ocenjuje že obstoječe.

Kaj delavec običajno dela:

  • Izdeluje nove zemljevide ali pregleduje in ocenjuje že obstoječe.
  • S sodobno računalniško opremo preverja uporabnost obstoječih zemljevidov in pripravlja modele za posodobitve kart za različne potrebe v pomorstvu, gradbeništvu ali izletništvu.
  • Zbira podatke, jih vrednoti, označuje črte, barvne odtenke in oznake ter jih posreduje načrtovalcem, ki izrišejo karto, zemljevide oziroma izdelajo modele. 
  • ukvarja se s pregledovanjem in vrednotenjem zgodovinskega razvoja že obstoječih kart. 
     

Osebnostne lastnosti:

Kartograf ima občutek za oblikovanje, zanima se za geografijo in preučuje nove modele predstavitev zemeljskega površja. Kartograf se rad ukvarja s podatki, pri delu je izjemno natančen, zavzet in potrpežljiv, saj izdelava enega samega lista karte lahko traja tudi več mesecev.

Pogoji dela:

Kartograf običajno dela v urejenih pisarniških prostorih, kjer pripravlja različne vrste kart in zemljevidov. Tip kart, s katerimi se kartograf ukvarja, določa ustanova, kjer je kartograf zaposlen. Lahko se zaposli tudi v akademski sferi, na fakulteti ali inštitutu, kjer raziskuje različna področja geografije. Pri delu v kartografskem studiu ni posebnih nevarnosti.

Delovni pripomočki:

Pri delu uporablja računalnik in številne druge pripomočke: posnetke posameznih predelov dežele in zemljevide, merilne instrumente, matematične, topografske in geometrijske modele in naprave. Njegovo delo je vse bolj povezano s satelitskimi posnetki zemeljske površine in računalniškimi programi za upodabljanje zemeljske površine na zemljevidu.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Znanja in kompetence:

  • ima predpisano humanistično visokošolsko izobrazbo iz smeri geografije oz.
  • na nekaterih področjih visokošolsko izobrazbo iz smeri gradbeništva ali geodezije.
Kompas pomaga pri isanju smeri neba.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: