Knjigovez

Zvezane knjige

Kaj delavec običajno dela:

 • ukvarja se z vezavo knjig, skrbi, da je izdelek tehnološko in kakovostno izdelan po predvidenih standardih
 • tiskane pole razvršča in veže v smiselno celoto in jih opremi z različnimi materiali za tržno prodajo, trajnost in večkratno uporabnost
 • odgovoren je za naslednje zaporedne tehnološke postopke v tiskarni: oblikovanje, stavljenje, reprofotografijo, tisk, dodelavo in vezavo (končni izdelek v grafični industriji, npr. trdo vezane in mehko vezane knjige, periodika)
 • obvlada stroje in naprave ter njihovo vzdrževanje in različne vrste vezav 
 • skrbi za čistost izdelka in racionalno rabo materialov, ki so pri določenih izdelkih lahko zelo dragi (npr. usnje).
   

Osebnostne lastnosti:

Naloga knjigoveza je, da tiskane izdelke razvrsti v smiselno celoto in jih opremi za tržno prodajo, trajnost in večkratno uporabnost. Knjigovez ima interes za tiskarsko tehnologijo, samostojno in odgovorno delo, občutek za varno delo ter smisel za delo v skupini. Je zanesljiv, vesten, odgovoren, gospodaren, samoiniciativen, natančen, prilagodljiv, spreten in redoljuben. 

Pogoji dela:

Knjigovez dela v zaprtih in umetno osvetljenih prostorih, kjer je prisoten prah (tiskarski, papirni) in razne vonjave (lepila, topila). Delo je pretežno stoječe. Pri nepazljivem delu lahko pride do telesnih poškodb, kot so urezi, odrgnine, zmečkanine, zlomi, opekline ali do poškodbe hrbtenice zaradi nepravilnega dvigovanja bremen. 

Delovni pripomočki:

Osnovni pripomoček za delo knjigoveza je enostavno orodje (nož, stiskalnica, šivanka) ali stroj, ki omogoča izdelavo polizdelka (zgibalni stroj, stroj za izdelavo platnic) ali popolnoma avtomatizirane linije za izdelavo trdo in mehko vezanih knjig s končnim izdelkom – knjigo ali brošuro. Poleg različnih orodij so dodatni pripomočki tudi naprave za merjenje viskoznosti lepil, tehtnice papirja, transportna sredstva in dvižna pomagala. Papir, lepilo, platno, folije, sukanec in številni trakovi so materiali, s katerimi se knjigovez najpogosteje srečuje in jih mora dobro poznati.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano srednješolsko izobrazbo tiskarske ali grafične smeri.
 • Obvlada tehnologijo procesov in knjigoveštva, tehnologijo in vrste materialov in izdelkov, standardizacijo, varstvo pri delu in standarde ISO. 
 • Obvlada strojne dele in vzdrževanje strojev ter naprave za krmiljenje strojev. 
 • Kot vodja proizvodnje je vešč vodenja večjega števila sodelavcev na raznih avtomatiziranih linijah.
 • Je ročno spreten, hitro zaznava spremembe, se hitro odziva, hkrati je umirjen in razsoden. 
Pomoč stroja pri vezavi knjige
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: