Knjižničar

Ženska ureja knjižnično gradivo.

Kaj delavec običajno dela:

  • v knjižnici posreduje podatke o gradivih in iz gradiv uporabnikom. To dela na podlagi katalogov in seznamov bibliografij v knjižnici, informacije išče tudi v računalniških bazah podatkov;
  • sodeluje pri izboru gradiv in oblikovanju zbirk, vodi in organizira informacijsko službo, izobražuje uporabnike in jih obvešča o knjižnici in njenem delovanju. Dela v splošni, visokošolski, specialni ali nacionalni knjižnici;
  • lahko se specializira za posredovanje različnih informacij za določeno strokovno področje, npr. za tehniko, medicino in družboslovje, ali iz določenih informacijskih virov, online baz podatkov ali baz podatkov na CD-jih;
  • pripravlja bilten novosti in navodila za uporabo knjižnice ali usposabljanje uporabnikov.
     

Osebnostne lastnosti:

Knjižničar ima običajno interes za knjižnična gradiva, knjige, revije in druge publikacije, CD-je, video kasete, bibliotekarstvo in katalogiziranje gradiv. Je sistematičen in pripravljen pomagati obiskovalcem v knjižnici. Ima dobre psihofizične zmogljivosti, je prilagodljiv in vztrajen.

Pogoji dela:

Čeprav vse knjižnice (še) niso ustrezno opremljene, ponekod primanjkuje prostora, drugod opreme, je povečini delo dobro urejeno. Delo običajno poteka v izmenah. Knjižničar se pri pregledu gradiv srečuje tudi s prahom, zato ga morebitne alergije pri tem lahko ovirajo.

Delovni pripomočki:

Delovni pripomočki knjižničarja so vsi informacijski viri, katalogi, bibliografije, priročniki, leksikoni, enciklopedije, baze podatkov; tiskani ali elektronski viri; telefon, telefaks, računalnik in elektronska pošta.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Zaželena je bibliotekarska univerzitetna izobrazba.
  • Knjižničar mora imeti dobre organizacijske sposobnosti. 
  • Je spreten in vljuden pri sporazumevanju z obiskovalci knjižnice, zna se jasno in razumljivo izražati. 
Velika knjižnica.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: