Knjižnični uradnik

Knjižnična uradnica za računalnikom

Kaj delavec običajno dela:

  • razvršča različna knjižnična gradiva (knjige, publikacije, revije, časnike ali druga neknjižna gradiva npr. glasbena, rokopisna, kartografska, filmska ali avdio-vizualna);
  • skrbi za knjižnična gradiva in oblikuje različne kataloge, predvsem abecedno-imenske, klasične ali računalniške, s pomočjo katerih lahko uporabnik išče želeno gradivo;
  • ustvarja informacijske vire: kataloge, bibliografije, pripomočke za povezovanje in grupiranje informacij ter baze podatkov;
  • oblikuje pravilnike za obdelavo gradiv, vodi in organizira proces obdelave v knjižnici ali oddelku knjižnice, kontrolira kvaliteto bibliografskih zapisov v avtomatiziranem katalogu. in dela popravke ali daje navodila za njihovo izvajanje.
     

Osebnostne lastnosti:

Knjižnični uradnik/katalogizator je natančen, vztrajen, potrpežljiv, zanesljiv in odgovoren. Zmožen je presojanja in samostojnega odločanja ter jasnega izražanja in ima interes za delo s knjižničnim gradivom ter računalnikom. Za učinkovito delo sta pomembni sposobnost koncentracije in dober spomin.

Pogoji dela:

Lahko dela v splošni, šolski, visokošolski, specialni ali v nacionalni knjižnici. Delo poteka v glavnem sede ob računalniku. Velikokrat preverja informacije o gradivih v katalogih ali knjižničnih skladiščih in v drugih oddelkih knjižnice, pri tem pa je izpostavljen prahu ter drugim povzročiteljem poškodb na gradivih ali morebitnim alergenom, kar je neprijetna stran knjižničarjevega dela.

Delovni pripomočki:

Temeljni delovni pripomoček je računalnik, pri čemer je pomembno dobro poznavanje programov za katalogizacijo in iskanje informacij, tudi na internetu. Katalogizacijo opravlja neposredno z dokumenta, t.j. publikacije na papirju ali na elektronskem mediju.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Znanja in kompetence:

  • ima predpisano visokošolsko strokovno izobrazbo iz bibliotekarstva ali druge znanstvene discipline in ustrezne delovne izkušnje; 
  • obvlada bibliografske standarde in pravila ter iskanje informacij;
  • obvlada delo z računalnikom in programsko opremo ter različne sodobne elektronske pripomočke za upravljanje podatkovnih zbirk oz. določanje oblik informacijskih produktov; 
Ženska s kupom knjig v naročju
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: