Komunikolog

Dve ženski za monitorjem razmišljata.

Kaj delavec običajno dela:

  • dela in svetuje na področju odnosov z javnostmi, trženja, interne organizacije komunikacijskih procesov 
  • raziskuje komunikacijske procese oz. skrbi za razvoj in organizacijo le-teh
  • pripravlja navodila za učinkovito praktično komunikacijsko delovanje ali sistematične predstavitve ugotovitev samostojnega raziskovanja. 

 

Osebnostne lastnosti:

Pomembne lastnosti komunikologa so radovednost in volja za sistematični študij, izražen interes za raziskovanje družbe, pa tudi kritičnost in nepristranskost.  Sposoben je ustvarjalnega razmišljanja oz. razmišljanja izven okvirjev.
Pri svojem delu mora dosledno spoštovati etična merila, ker so mnoge komunikacijske dejavnosti lahko zlorabljene za politične namene.

Pogoji dela:

Dolgotrajno delo pred računalnikom ima svojo ceno, zato obstaja večja možnost okvare vida, prav tako je povečana nevarnost okvar hrbtenice. Delo poteka v dobro urejenem pisarniškem okolju. 

Delovni pripomočki:

Komunikolog ne more opravljati svojega dela brez računalnika s programsko opremo. Besedila je treba oblikovati, informacije urediti in ideje predstaviti, kar zahteva uporabo multimedijskih naprav in nekaj tehničnega znanja. Delovni pripomočki so predvsem elektronski mediji in internet. Za pridobitev informacij se odpravi tudi na teren, kar vključuje izpolnjevanje potnih in snemalnih nalogov, pridobivanje prošenj za akreditacije, rezervacije hotelov, ipd. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 33% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic manj perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Ima predpisano univerzitetno izobrazbo družboslovne smeri, pogosto tudi podiplomski študij.
  • Ima znanja s področja ekonomije, trženja, politike in kulture. 
  • Obvlada komunikacijske veščine ter veščine javnega nastopanja. 
  • Aktivno pisno in govorno obvlada slovenščino in angleščino ter druge tuje jezike. 
Moški pred mikrofonom in kamero.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: