Konferenčni tolmač

Ženska s slušalkami pred mikrofonom.

Kaj delavec običajno dela:

  • prevaja v mednarodnih ustanovah, na kongresih, konferencah, sestankih ter meddržavnih dogovarjanjih vseh vrst;
  • sedi na primernem mestu, od koder jasno sliši in vidi govornika, kakor tudi tablo, ekran ali druga vizualna sredstva, ki jih govornik uporablja; 
  • v zvočno izolirani kabini prek svojih slušalk hkrati posluša in v mikrofon prevaja govornika, ki v konferenčni dvorani nastopa. Udeleženci kongresa ali seminarja njegov prevod poslušajo prek svojih slušalk (simultano tolmačenje);
  • v konferenčni dvorani si zapisuje izjave govornika in ob koncu vsake izjave ali zaokroženega dela govora ob pomoči zapiskov prevede, kar je bilo povedano (zaporedno, konsekutivno tolmačenje);
  • govor tolmači šepetaje le enemu udeležencu ali prevaja pogovor med dvema udeležencema (šepetanje);
  • v okviru pravosodja in državne uprave lahko delno prevaja tudi pisno;
  • običajno dela v skupini tolmačev, eden izmed njih pa tudi koordinira stike z organizatorji, usklajuje delo ekipe in skrbi za gradivo;
  • varovati mora tajnost vseh podatkov, ki jih izve med opravljanjem poklicnega dela in se držati kodeksa poklicne etike.  

Osebnostne lastnosti:

Za simultano tolmačenje sta potrebna posluh in dar govora. Pomembna je izgovarjava, melodija stavka in barva glasu. Pri glasovnem oblikovanju misli v besedne zveze in stavke pomaga tudi glasbena izobrazba. Pomembna sta tudi dober spomin in zmožnost predvidevanja, kaj želi govorec povedati, saj sočasno posluša govor in ga tolmači. Dobrega tolmača odlikujejo: vztrajnost, profesionalen odnos do dela ter pripravljenost za stalno izobraževanje in izpopolnjevanje.

Pogoji dela:

Delo poteka večinoma sede v kabini ali v konferenčni dvorani, včasih tudi stoje na otvoritvi prireditve, na razstavi ali pri pozdravnem govoru. Če tolmačenje traja dlje kot šest ur, se ekipa tolmačev zamenja. Za zahtevno konsekutivno tolmačenje predavanj, referatov in pogajanj, ki poteka v dve jezikovni smeri in traja do tri ure, mora naročnik oziroma govornik zagotoviti en daljši ali dva krajša odmora. Zaradi velikih psihofizičnih obremenitev lahko pride do okvare sluha. Zato se priporoča stalno vzdrževanje telesnih zmogljivosti.

Delovni pripomočki:

Naročnik mora tolmaču pravočasno priskrbeti literaturo oziroma strokovno gradivo za kongres, seminar ali posvetovanje ter zagotoviti strokovnega svetovalca. Tolmaču je v pomoč lastni terminološki slovar za določena strokovna področja, ki nastaja iz prakse in na podlagi sodelovanja s strokovnjaki. Za simultano tolmačenje mora naročnik zagotoviti ustrezne kabine s prezračevanjem po ISO 2603 mednarodnem standardu.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 33% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic manj perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Ima univerzitetno izobrazbo iz prevajalstva in tolmačenja ali kakšne druge lingvistične smeri, z dodatnim izobraževanjem iz konferenčnega tolmačenja. 
  • Obvlada materni jezik in več tujih jezikov.
Konferenčna dvorana, polna ljudi.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: