Prevajalec

Kaj delavec običajno dela:

  • prevaja besedila različnih dolžin in zvrsti v ciljni jezik ter pri tem ohranja jezikovno natančnost;
  • strokovni prevajalec v podjetjih prevaja dopise, sodeluje pri sklepanju pogodb in pogajanjih, pri izdelavi uvozno-izvozne in tehnične dokumentacije, prevaja tudi strokovno literaturo, knjige, časopisne članke in dokumentacijo;
  • knjižni prevajalec prevaja romane, eseje, gledališke igre, scenarije in druga dela s področja literature in kulture, pri čemer se trudi ohraniti pomen besedila izvirnika in približati notranjemu čutenju pisatelja izvirnika, kar zahteva smisel za knjižno umetnost;
  • če deluje kot samostojni strokovni prevajalec mora znati pridobivati poslovne partnerje in stranke;
  • pred vsakim naročilom se mora dogovoriti za kakovost prevoda, ceno in rok izdelave ter plačila.

Osebnostne lastnosti:

Prevajalec ima sposobnosti jezikovnega izražanja, logično-analitičnega razmišljanja in pomnjenja. Je komunikativen, natančen, vesten in vztrajen. Pri delu s strankami in tolmačenju skrbi za osebno urejenost. Poklic zahteva sledenje novostim in stalno izpopolnjevanje.

Pogoji dela:

Zaradi preteno sedečega dela je izpostavljen težavam s hrbtenico. Delo si lahko olajša s pravilno izbiro pisarniškega pohištva in rednimi razgibalnimi vajami.

Delovni pripomočki:

Prevajalec pri svojem delu uporablja računalnik, tiskalnik, programe za urejanje besedil in prevajanje. Uporablja tudi elektronske slovarje, leksikone, strokovno literaturo ter informacijske, terminološke in prevajalske baze.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 33% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic manj perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Ima visoke sposobnosti jezikovnega izražanja in zna prevajano besedilo karseda približati izvirniku.
  • Ima sposobnosti logično-analitičnega razmišljanja, zlasti pri prevajanju zahtevnih besedil.
  • Ima smisel za umetniška besedila in književnost (knjižni prevajalec)
  • Pozna področje menedžmenta, prodaje, marketinga, pogajanj (samostojni prevajalec).
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: