Kontrolor mineralurških procesov in izdelkov

Osebi analizirata v laboratoriju.

Kaj delavec običajno dela:

  • kontrolira vhodne surovine ter izdelke v vseh fazah proizvodnega procesa;
  • vzorči vhodne surovine ter pozneje analizira elemente, kot so npr. smole, polnila, etikete in steklene niti;
  • opravlja procesno kontrolo polizdelkov v medfaznih postopkih ter končno kontrolo izdelkov, umetnih brusov in tehničnih tkanin;
  • pripravlja poročila o opravljenih analizah oziroma zapise podatkov za posamezno kakovostno karakteristiko v kontrolno dokumentacijo.
     

Osebnostne lastnosti:

Kontrolor je dosleden, natančen, komunikativen, samostojen, skrben in pošten, da deluje v interesu preverjanja predpisanih kakovostnih značilnosti izdelkov, torej zagotavlja zadovoljstvo kupcev in neoporečno funkcionalnost izdelkov. Kontrolor mora biti zrela osebnost, sposobna realno oceniti tekoče procese in dogajanje. Zanj so pomembne telesna vitalnost, dober vid, ročne spretnosti ter previdnost pri delu z agresivnimi kemikalijami.

Pogoji dela:

Kontrolor dela v službi kontrole kakovosti. Služba je za svoje delo neposredno odgovorna vodstvu podjetja. Področje dela zajema kontrolo surovin z laboratorijskimi analizami, kontrolo polizdelkov, končnih izdelkov in nadzor nad kontrolno merilno in preizkusno opremo. Razmere za delo so različne, odvisne so od vrste proizvodnje, vendar delo kontrolorja običajno poteka v skladišču, v proizvodnih prostorih in v laboratoriju, kjer je zaradi različnih proizvodnih naprav izpostavljen večjim nevarnostim. Možne so mehanske poškodbe, kožna obolenja in zastrupitve z nevarnimi snovmi. Za varno delo mora upoštevati navodila iz varstva pri delu, uporabljati predpisana zaščitna sredstva, rokavice, obutev in predpasnik.

Delovni pripomočki:

Kontrolorjev glavni pripomoček je računalnik, uporablja splošne in statistične programe, kontrolno in merilno opremo (pomično merilo, tehtnice) ter laboratorijsko opremo. Materiali, s katerimi pri svojem delu prihaja v stik, so vhodne surovine, abrazivi, polnila, steklene niti, etikete, kartoni in razne kemikalije. V proizvodnem procesu so to različni izdelki, polizdelki in končni izdelki.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 2 leta.

Znanja in kompetence:

  • ima predpisano poklicno ali srednješolsko izobrazbo in ustrezne delovne izkušnje;
  • ima znanja s področja mineralogije, kemije, statistike,
Stekleničke s tekočino.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: