Kriminalistično-tehnični izvedenec

Ženska v poslovni obleki.

Kaj delavec običajno dela:

  • na ogledu krajev kaznivih dejanj ali nesreč išče sledi in na podlagi najdenih dokazov rekonstruira dogajanja; 
  • dokumentira in zavaruje kraje ogledov, pripravlja skice prizorišč in ocenjuje, katere sledi je potrebno poslati na raziskavo v laboratorij;
  • preiskuje sledi, ki so v kakršnikoli povezavi s kaznivimi dejanji, množičnimi ali prometnimi nesrečami; 
  • preiskuje tudi požare ter išče vzroke zanje, izvaja grafološke raziskave in vodi postopke identifikacij oseb in žrtev množičnih nesreč; 
  • pripravlja poročila ali podaja izvedenska mnenja o ugotovitvah, ki so uporabljena na sodišču kot dokazno gradivo ali pa je forenzični dokaz usmeritev za policijo, da opredeli smer nadaljnje preiskave.
     

Osebnostne lastnosti:

Je izjemno natančen, zanesljiv in odgovoren. Zaveda se, da lahko napačne ugotovitve povzročijo veliko škodo ali krivico. Odporen je na pritiske. Ker so vzorci sledi, ki jih preiskuje, majhni, se navadno raziskave na istem vzorcu ne more ponoviti, to pa pomeni, da se pri raziskavi vzorca izvedenec ne sme zmotiti. Ima odlično razvito spretnost opazovanja, analiziranja in sklepanja ter jasnega govornega in pisnega izražanja, sposoben je posredovati svoje ugotovitve ustreznim službam na policiji in sodstvu ter odvetnikom v razumljivi obliki. Je trdnega psihičnega zdravja, zna se soočati s pretresljivimi prizori na mestih kaznivih dejanj, množičnih nesreč in pogorišč. 

Pogoji dela:

Izvedenec lahko dela na terenu ali v laboratoriju. Delovni čas izvedenca je od osme ure zjutraj do četrte ure popoldne. Ker se kriminalna dejanja in nesreče dogajajo 24 ur dnevno, pa mora občasno delati tudi v popoldanskem času ter med vikendi in prazniki. Enako velja, če je potrebno pohiteti z raziskavo, kadar je osumljenec kaznivega dejanja na primer tujec, ki je v 24-urnem priporu.
Upoštevati mora predpisane varnostne ukrepe ter uporabljati predpisana sredstva in opremo za osebno varnost pri delu. 
 

Delovni pripomočki:

Izvedenčev glavni pripomoček za delo na terenu je kovček z različnimi pripomočki za delo (pribor za identifikacijo žrtev, pribor za iskanje sledi, kot so povečevalno steklo, metri in merila, oprema za shranjevanje sledi, kot so epruvete, pisemske ovojnice, škatlice in plastične vrečke). Uporablja zmogljiv fotoaparat z močno bliskavico in dodatno opremo za osvetljevanje ali digitalni fotoaparat. V laboratoriju uporablja različne mikroskope in računalniško opremo. V laboratoriju je oblečen v zaščitna oblačila, na terenu pa poleg zaščitnih oblačil uporablja še plastične rokavice za enkratno uporabo, po potrebi čelado, zaščitno masko, zaščitna očala ter drugo posebno zaščitno opremo. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • ima predpisano visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo, najbolje naravoslovne (kemija, fizika, biologija) ali tehniške smeri (strojništvo, elektroinženirstvo) oziroma izobrazba s področja policijskih ved in ustrezne delovne izkušnje;
  • glede na področje dela zna uporabljati pripomočke v laboratoriju, ki so mu na razpolago;
Fotografije kriminalnih dokazov na mizi.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: