Krivilec armature

Krivilci armature na konstrukciji

Kaj delavec običajno dela:

 • v železokrivnici pripravlja armaturno jeklo po načrtu 
 • izbere, pripravi, odreže in oblikuje jeklene palice oz. armaturno jeklo v mreže oz. čvrste celote, nato jih razvrsti, označi in pripravi za transport na gradbišče
 • skrbi za pravilno izbiro materiala, nastavitve in delovanje strojev za krivljenje armature
 • spremlja kakovost izdelkov
 • na gradbišču skrbi za pravočasno in kakovostno pripravo armature pred betoniranjem. Pripravljeno armaturo namesti na mesta po načrtu. Armature ploskovnih konstrukcij, sten in stropov natančno položi v pripravljene opaže in jih poveže na mestu vgradnje. Pri tem mora zagotoviti ustrezno debelino zaščitnega sloja betona ob armaturi. Pred betoniranjem armaturo natančno pregleda in jo očisti rje.
   

Osebnostne lastnosti:

Krivilec armature je odgovoren za pravilno oblikovano, sestavljeno in nameščeno armaturo v bodočih armirano-betonskih konstrukcijah. Krivilec armature si pri delu ne sme privoščiti napak, ker lahko vplivajo na varnost celotne konstrukcije. Pri delu je natančen in odgovoren. Prilagaja se spremembam na gradbišču, zato mora imeti čut za skupinsko delo.

Pogoji dela:

Nevarnosti pri delu so ureznine z ostrim orodjem, kožne bolezni in bolezni dihal, nevarnost padca in nevarnosti pri delu s stroji. V železokrivnicah je posebej nevarno delo pri vlečenju in ravnanju armature, zato mora dosledno upoštevati predpise o varstvu pri delu in uporabljati zaščitna sredstva, kot so delovna obleka, delovni čevlji, kapa, čelada, zaščitna očala, zaščitne rokavice in maska za dihanje. Pri pripravi armature dela v zaprtem prostoru, pri montaži armature pa dela na prostem, v globini ali na višini, v vseh letnih časih in vseh vremenskih razmerah.

Delovni pripomočki:

Krivilec armature skrbi za pravilno izbiro materiala, nastavitev in delovanje strojev za krivljenje armature in spremlja kakovost izdelkov. Postopek rezanja in krivljenja armature je avtomatiziran, zato je ročnega dela zelo malo. Kljub temu zna tudi ročno pripraviti armaturo po načrtu. Po načrtu izdela ustrezno armaturo, jo označi in namesti na gradbišču. Pri vezavi armature uporablja ročna orodja za vezanje ali varilne aparate, če tako določa načrt. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano triletno srednješolsko poklicno izobrazbo po programu železokrivec ali je delavec s sorodnim poklicem in dodatnimi znanji.
 • Pozna vrste jekel, ki jih uporablja in njihove lastnosti. 
 • Pozna pravila krivljenja armaturnega jekla. 
 • Obvlada ročno in strojno krivljenje armature. Armaturo zna zvezati z žico ali z varjenjem. 
 • Obvlada branje armaturnih načrtov in načrte detajlnih konstrukcij. 
Krivilec armature na konstrukciji
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: