Zidar

zidar

Kaj delavec običajno dela:

 • zida posamezne elemente zgradbe in jih med seboj povezuje v trdno in stabilno konstrukcijo;
 • gradi temelje, stebre, mostove, betonira ceste in predore;
 • znotraj in zunaj zgradbe ometa zidove, polaga tlake in izdeluje jaške;
 • sodeluje pri gradnji temeljev v globoki gradbeni jami ali na dnu rečnih korit, kjer betonira temelje in jezove hidroelektrare;
 • sanira in obnavlja stare zgradbe.
   

Osebnostne lastnosti:

Zidar je vztrajen, natančen in potrpežljiv. Ima smisel za estetiko in ekonomiko. Redno se izpopolnjuje, spoznava nove materiale in načine gradnje. Ima smisel za delo v skupini.

Pogoji dela:

Zaradi narave dela je zidar izpostavljen padcem v globino, zasutju v gradbeni jami, zastrupitvam in nesrečam pri delu z elektriko. Pogoste so tudi poškodbe zaradi udarcev ali prenašanja težkih bremen. Upoštevati mora predpise o varstvu pri delu in uporabljati varovalno opremo: delovna obleka in zaščitni čevlji, rokavice in čelada.

Delovni pripomočki:

Zidar pri svojem delu uporablja načrte in tehnična navodila, ki služijo kot osnova za zidanje. Pri izvedbi si pomaga z delovnim in merilnim orodjem, kamor spada svinčnik, meter, vrvica, tehtnica, letve, kladiva, zidarska žlica, zajemalka, gladilka in vedro. Za pripravo betona uporablja mešalec, med ročno orodje pa spadajo stroji za vrtanje in rezanje zidov. Za prevoz materiala uporablja samokolnico, vozičke in dvigala, pri težjih fizičnih delih pa tudi viličarje, dvigala, žerjave, transportni trak in črpalke za vgrajevanje betona. K dokumentaciji njegovega dela spadajo načrti, skice, naročilnice, dobavnice, obračuni in druga tehnična dokumentacija.   

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Zna uporabljati različne gradbene materiale, jih pripraviti ter gospodarno vgrajevati. 
 • Zna sezidati zgradbo po načrtu od temelja do strehe. Poleg tega zna urediti tudi kanalizacijo in zunanje površine. 
 • Zna oceniti posamezne razdalje, vertikalno in horizontalno. 
 • Zna brati gradbene načrte in drugo tehnično dokumentacijo, kar pomeni, da zna sklepati, kakšna bo zgradba, materiali, način gradnje in povezava med deli zgradbe.
pri zidarjevem dlu je pomembna varnost
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: