Krovec

Kaj delavec običajno dela:

 • izvaja krovska, tesarska in stavbno-kleparska dela;
 • s strešno kritino prekriva strehe objektov, ki so v fazi gradnje in na strešno konstrukcijo pritrdi strešno kritino, ki je različnih oblik in iz različnih materialov; 
 • izvaja sanacijo obstoječih streh oz. strešnih kritin. Preveri stanje obstoječe kritine in izbere temu primeren način sanacije. Odstrani obstoječo kritino, po potrebi zamenja dotrajane dele strešne konstrukcije; 
 • kot učitelj poučuje v šoli za krovce;
 • kot demonstrator krovskih veščin izvaja seminarje za že izšolane krovce. 
   

Osebnostne lastnosti:

Ker krovec večinoma dela v skupini, mora biti komunikativen v stiku s strankami in sodelavci, hkrati se zaveda lastne vloge pri varnosti svojih sodelavcev. Je natančen in gospodaren. Pri delu se vede odgovorno in zavrača delovne postopke, ki niso v skladu s predpisi in ki bi lahko ogrozili njegovo varnost in varnost drugih. 

Pogoji dela:

Glavna nevarnost je padec s strehe oziroma objekta, ki ga pokriva. Nevarnost pred padcem s strehe zmanjša uporaba varnostnega pasu in lovilnih krovskih odrov, ki so pritrjeni na objekt. Uporablja tudi obutev, ki mu nudi dobro oporo in preprečuje zdrs s strehe. Pri kleparskih delih so pogoste manjše ureznine in udarci po rokah oziroma prstih, zato uporablja zaščitne rokavice in pri rezanju kritine z električno krožno žago tudi zaščitna očala. Krovec je izpostavljen neugodnim vremenskim razmeram, zato različne vrste revmatičnih obolenj pri krovcih, ki so dolga leta opravljali ta poklic, niso redkost. Pred negativnimi vplivi sonca se v poletnem času varuje s pokrivali, sončnimi očali in z večjo količino zaužite tekočine. 

Delovni pripomočki:

Krovec pri pokrivanju strehe uporablja naslednje orodje: električno transportno lestev za dviganje in spuščanje strešne kritine in večjega orodja, navadno lestev, krožno žago za razrez različnih vrst strešnikov, žago za les, vrtalni stroj in druge pripomočke. 

Dolžina
izobraževanja
Perspektivnost

Znanja in kompetence:

 • Ima triletno poklicno izobrazbo klepar krovec.  
 • Obvlada različne kritine in načine prekrivanja, pozna prednosti in slabosti določene kritine, prav tako vzdrževanje določene kritine. 
 • Obvlada osnove tesarstva in tehnologijo stavbnega kleparstva. Sposoben je oceniti stanje oz. kakovost obstoječe kritine na objektu in sanacijo strešne kritine v primeru njenega neustreznega stanja ali nevarnosti, da začne puščati.
 • Dobro pozna vremenske razmere, v katerih lahko varno opravlja svoje delo.
 • Razume oziroma zna brati tehnične risbe in se pri delu ravna po njih. 
 • Je fizično močan, vzdržljiv in ročno spreten, saj kritino po strešni konstrukciji najpogosteje razporeja ročno. 
 • Odlikuje ga dobro ravnotežje, ne sme imeti vrtoglavice. Ima dober vid in sluh. 
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:
Sorodni poklici:

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«