Tesar

Leseno ogrodje strehe

Kaj delavec običajno dela:

  • sodeluje pri gradnji objektov, kjer izdeluje opaže za elemente iz armiranega betona
  • načrtuje in postavlja lesene strešne konstrukcije, gradbene odre in ploščadi
  • sodeluje z zidarji, krovci, stavbnimi kleparji in ostalimi delavci na gradbišču
  • načrtuje in ročno izdeluje različne lesene obloge, stopnišča, pode in tlake, podporne stebre in druge lesene elemente.

Osebnostne lastnosti:

Tesar redno spremlja nove tehnologije in ostale novosti na tesarskem in gradbenem področju. Je ustvarjalen, razmišljujoč in analitičen ter ima smisel za oblikovanje. Kritično presoja lastne rezultate in zavrača oblike dela, ki bi utegnile biti nevarne ali škodljive. Pri skupinskem delu se zaveda odgovornosti za lastno varnost in varnost sodelavcev.

Pogoji dela:

Poškodbe kot posledice razmer pri delu so predvsem ureznine, udarnine, padci in zdrsi s konstrukcije. S primerno zaščito in ustreznimi varnostnimi ukrepi se jih lahko izogne. Nosi delovno obleko iz robustnih materialov, zaščitne rokavice in primerno obutev, ki daje dobro oporo in stabilnost. Nevarnost padcev z višine zmanjša z uporabo varnostnega pasu in drugih pripomočkov. Pred neugodnimi vremenskimi vplivi se zavaruje z naglavnim pokrivalom, sončnimi očali in uživanjem zadostne količine tekočine, ki preprečuje dehidracijo.

Delovni pripomočki:

Tesar pri svojem delu uporablja različna orodja in naprave, in sicer verižno in krožno električno žago, sekiro, dleta različnih velikosti, kladivo in drugo ročno orodje. Pri izdelavi lesenih strešnih konstrukcij uporablja avtodvigalo, s katerim dvigne tudi težje elemente, ter varnostni pas za preprečevanje padcev z objekta.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Pozna vrste in lastnosti lesa ter drugih materialov, ki jih uporablja pri svojem delu.
  • Pozna delovna orodja in naprave ter obvlada različne postopke obdelave lesa.
  • Pozna osnove gradbeništva in značilne tesarske konstrukcije ter njihove postavitve.
  • Zna računalniško izdelati tehnične risbe v različnih merilih in pozna strokovne izraze.
  • Zna oceniti nepravilne in nevarne delovne postopke in se jim izogniti.
Pas z orodjem na strehi.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: