Kurir

dostava pošiljk

Kaj delavec običajno dela:

  • dostavlja in prevzema različne vrste pošiljk; pri stranki prevzame pošiljko, jo prenese v servis kurirske službe, kjer jo ustrezno označijo in dokumentirajo, in jo nato dostavi na želeni naslov
  • pošiljko čim hitreje transportira iz enega v drug kraj in pri tem pazi, da pošiljke ne poškoduje, izgubi ali zameša
  • strankam zagotavlja tudi nekatere druge storitve, kot je sledenje pošiljki med transportom, nudenje informacij o cenah in storitvah, ki jih nudi kurirska služba, dostava embalaže za pošiljke in drugo.
     

Osebnostne lastnosti:

Po naravi je komunikativen, družaben, prilagodljiv, inovativen, dinamičen in hitro reagira na spremembe v okolju in v načinu dela. Zaveda se odgovornosti svojega dela in pri tem upošteva interni kodeks podjetja, pri katerem je zaposlen. V odnosu s strankami je korekten, upošteva človekovo dostojanstvo in pravice ter skrbi za lastno urejenost.

Pogoji dela:

Delo je povezano z nenehno mobilnostjo v različnem okolju. Nekateri delajo samo v zaprtih prostorih, ob umetni razsvetljavi in ventilaciji, drugi so večino delovnega časa na terenu in v transportnem vozilu. Kurir dela samostojno, stoje in v gibanju. Pri delu nosi uniformo, ki je namenjena predvsem urejenemu videzu oziroma prepoznavnosti kurirskega podjetja, služi pa tudi kot zaščitna obleka. 

Delovni pripomočki:

Uporablja prevozno sredstvo, kolo, motor ali avto, ki mu zagotavlja hitro mobilnost in transport pošiljk. Uporablja tudi  prenosni telefon ali radijsko postajo za komunikacijo s strankami in centralo kurirske službe, ročni laserski terminal za odčitavanje kode na pošiljkah, tehtnico in kurirsko knjigo, kjer ima zapisane podatke o storitvah.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 2 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 100% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Ni predpisane izobrazbe.
  • Pogoj za zaposlitev je opravljen vozniški izpit B kategorije, ki ga mora imeti kandidat vsaj 3 leta.
Dela v vsakem vremenu, sneg.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: