Raznašalec časopisov

Časopisi pred vrati

Kaj delavec običajno dela:

 • prevzema časopise in jih dostavlja naročnikom na izbranem rajonu;
 • delovanje v rajonu načrtuje in natančno upošteva spremembe v dostavnem načrtu;
 • sodeluje z dostavno službo;
 • skrbi za svoje poslovanje in urejenost poslovne dokumentacije, dobavnic in seznam naročnikov;
 • redno vzdržuje svoje prevozno sredstvo.
   

Osebnostne lastnosti:

Biti mora hiter in organiziran, da lahko delo opravi v čim krajšem času. Prav tako mora biti natančen, kar se pokaže z zadovoljstvom naročnikov časopisov oziroma v njihovih reklamacijah ali pritožbah. Odlikujeta ga odgovornost in poštenost. Potrebuje tudi dobro pomnjenje in prostorsko orientacijo. 

Pogoji dela:

Raznašalec časopisov dela na prostem, na različnem terenu, izpostavljen je vsakršnemu vremenu. Raznos časopisov opravlja peš, z mopedom ali s kolesom, redko z osebnim avtomobilom. Največkrat so možne poškodbe zaradi posledic padca, npr. po stopnicah ali na poti in prometnih nesreč. Predvsem v prometu za svojo varnost najbolje poskrbi, če med vožnjo uporablja zaščitno čelado, se prilagaja voznim razmeram in upošteva prometne predpise. Ker dela v vsakršnem vremenu, so pogostejša predvsem prehladna obolenja. 

Delovni pripomočki:

Raznašalec časopisov uporablja moped ali (motorno) kolo, običajno ima še rezervno prevozno sredstvo. Na vozilu ima torbo, v kateri vozi in varuje časopise pred poškodbami. Časopise dostavlja v poštne nabiralnike ali v posebne tulce (rolce). Za stike s časopisnim podjetjem uporablja mobilni telefon, za vzdrževanje in popravila svojega prevoznega sredstva pa priročna orodja in druge pripomočke.    

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 2 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 100% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ne zahteva se posebna šolska izobrazba.
 • Spretno obvlada vožnjo z mopedom ali kolesom oz. drugim vozilom.
 • Dobro pozna svoj rajon, z vsemi potmi, bližnjicami in naročniki.
 • Pozna in upošteva cestno prometne predpise.
 • Ima strojno mehanično znanje in spretnosti, da lahko sam vzdržuje in popravlja manjše okvare na vozilu, ki ga uporablja. 
Časopis v nabiralniku
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: