Laboratorijski strežnik

Dostava laboratorijskega materiala

Kaj delavec običajno dela:

  • skrbi za higieno laboratorijskega okolja: čisti in razkužuje tla in stene laboratorija, pomožnih prostorov in delovnih površin;
  • zbira, razvršča in odnaša odpadni material v sterilizacijo. oziroma v odpad;
  • zbira rabljeno laboratorijsko posodo in drobni inventar, ga grobo očisti in pripravi za kemijsko ali strojno čiščenje;
  • prinaša, odnaša in razvršča laboratorijsko perilo oziroma zaščitna oblačila;
  • opravlja tudi kurirska dela kot je na primer dostava materiala z odjemnega mesta, če to ni v sklopu posameznega laboratorija, in raznos izvidov po oddelkih v bolnišnici.
     

Osebnostne lastnosti:

Laboratorijski strežnik mora imeti občutek za čistočo in red. Smisel za urejenost in natančnost pripomoreta k učinkovitemu opravljanju dela. Ker je veliko laboratorijskega inventarja iz stekla, je pomembno, da je ročno spreten, saj pri prenašanju in pospravljanju steklovine lahko naredi škodo ali poškoduje samega sebe. To pa je pri delu z biološkim materialom lahko zelo nevarno. 

Pogoji dela:

Delo laboratorijskega strežnika poteka v zaprtem prostoru. Laboratoriji so običajno hrupni zaradi delovanja centrifug, analizatorjev in hladilnih naprav. Delo je izrazito stoječe. Le izjemoma so posamezne delovne faze take, da lahko sedi. Pogosto je delo strežnika popoldansko.
Biološki materiali, kri, serum, urin in brisi sluznic predstavljajo nevarnost infekcije z različnimi boleznimi. Da do tega ne pride, mora strežnik natančno upoštevati navodila varstva pri delu in uporabljati zaščitna sredstva, rokavice, halje in drugo zaščitno opremo.
 

Delovni pripomočki:

Laboratorijski strežnik uporablja različne pripomočke za čiščenje tal in delovnih površin. Glede na velikost laboratorijev so to gobe, krtače, ščetke in metle ali strojni sesalci in čistilci. Pri delu uporablja agresivne detergente, razkužila in topila. Pomembna značilnost je, da so odpadki biološki material (kri, serum, urin, brisi sluznic in mikrobiološka gojišča) in je zato nujna uporaba zaščitne opreme, delovne obleke, zaščitnih rokavic, včasih tudi zaščitnih očal. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 100% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • ima končano osnovno šolo,
  • posebnosti laboratorijskega okolja pa se priuči na delovnem mestu;
Skrbi za čistočo laboratorija
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: