Likovni televizijski oblikovalec

Med drugim blikuje oglasna sporočila.

Kaj delavec običajno dela:

  • oblikuje oglasna sporočila, animirane ali statične oglase, telope ali napise, spote, začetne in končne "špice" oddaj, kot so npr. TV Dnevnik in druge;
  • sodeluje z naročnikom elektronske grafične opreme in dela skupaj s televizijsko ekipo, v kateri so običajno še režiser, poslovni sekretar in redaktor; 
  • oblikuje celostne podobe oddaj ali serij oddaj, napovednike - zgoščene prikaze filmov ali oddaj, ki bodo predvajane na TV programih ali sporočilih, za realizacijo idej uporablja različne računalniške programe in tehnološke aparature;
  • ustvarja gibljivo televizijsko sliko, statični vizualni zapis ali grafično oznako. Kljub pretežno elektronsko zasnovanemu delu uporablja tudi klasične oblikovalske tehnike, risbe, prostorske skice, akvarele ali poslikavo scene.
     

Osebnostne lastnosti:

Oblikovalec ima poleg ustvarjalnih zamisli o najprimernejših postopkih za pripravo grafičnega sporočila tudi vizualno predstavo o tem, kakšen bo videti končni izdelek. Pozna tehnične procese, ki se jih lahko posluži, da realizira končni izdelek, pomembno je tudi razumevanje fotografije, njenih učinkov in vizualnega zaznavanja. Likovni oblikovalec je prilagodljiv, komunikativen in spremlja tehnične novosti v medijski produkciji.

Pogoji dela:

Delo likovnega televizijskega oblikovalca poteka pretežno v temnih klimatiziranih prostorih, v katerih je večje število zaslonov in računalnikov, ki morajo biti zaščiteni pred sevanji, saj so zdrave oči temeljni pogoj za delo oblikovalca. Zaradi specifičnega dolgotrajnega dela v prisiljeni sedeči drži je izpostavljen nevarnosti nastanka bolečin ali napetost v vratno-ramenskem področju, zato mora poskrbeti za pravilno ergonomsko urejenost delovna mesta. Delo poteka dopoldan, popoldan, zvečer in tudi na terenu, npr. pri športnih prenosih. Kot član ekipe dela v skladu z urnikom, ki ga na timskem sestanku običajno določijo enkrat mesečno. Značilna je prehodnost delovnih prostorov in pogoste stresne situacije, ki jih povzročajo kratki časovni roki med naročilom in želeno pripravo likovne opreme.

Delovni pripomočki:

Temeljni delovni pripomoček oblikovalca je računalnik, pri čemer je pomembno dobro poznavanje programov za računalniško grafično oblikovanje in temeljito likovno znanje.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 33% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic manj perspektiven

Znanja in kompetence:

  • ima predpisano srednješolsko izobrazbo usmeritve za oblikovanje in fotografijo oz. grafično oblikovanje ali visokošolsko likovno izobrazbo s specializacijo na področju vizualnih medijev  in ustrezne delovne izkušnje. 
  • obvlada delo z računalnikom in programsko opremo ter različne sodobne elektronske pripomočke za medijsko produkcijo različnih oddaj, dokumentarnih, otroških, izobraževalnih in oglasnih sporočil.
Pozna tehnične procese, ki se jih uporabi, da realizira izdelek.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: