Lučni mojster

Oseba osvetljuje oder.

Kaj delavec običajno dela:

  • pripravlja, namešča in vzdržuje odrsko razsvetljavo in skrbi za električne efekte. Sodeluje z oblikovalcem razsvetljave, ki odloča, kam se namestijo svetila (reflektorji, žarometi itd.) in njihovo namestitev določi na načrtu osvetlitve; 
  • uporablja oblikovalčev načrt pri montaži osvetljave. Namešča barvne filtre ali filtre z vzorci za posebne efekte in usmerja svetila;
  • med predstavami skrbi za pravilno delovanje osvetlitve in za njeno vzdrževanje. Pomaga pri upravljanju s svetili;
  • celostno svetlobno uredi gledališko prizorišče, ki se med predstavo praviloma spreminja.
     

Osebnostne lastnosti:

Lučni mojster stalno spremlja novosti na tehničnem področju, je natančen, sodelovalen in komunikativen. Ima dobre psihofizične zmogljivosti in je sposoben dela v zaprtih prostorih na majhni površini, saj so lučkarske kabine zelo tesne. Lučni mojster zna dobro komunicirati z drugimi člani gledališkega ansambla. Veseli ga delo v ekipi, čeprav občasno dela samostojno in samoiniciativno. Delo je fizično zahtevno, saj se tehnik vzpenja po lestvah, dela na višini in nosi težko opremo.

Pogoji dela:

Gledališča in gledališki odri, praviloma v zaprtih prostorih, so področja, kjer dela tehnik gledališke razsvetljave. Pri delu z lučmi, reflektorji in drugo opremo pod električno napetostjo mora poskrbeti za izvajanje določil varstva pri delu. Možen je podaljšan delavnik tudi v pozne večerne ure. Pri delu z opremo pod električno napetostjo mora skrbeti za izvajanje določil varstva pri delu v gledališču.

Delovni pripomočki:

Pri delu uporablja električno in elektronsko opremo z raznimi svetili, reflektorji, barvnimi filtri in pripomočki za posebne učinke, ki na odru pričarajo sceno za gledališko predstavo.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 33% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic manj perspektiven

Znanja in kompetence:

  • ima srednjo poklicno izobrazbo elektrotehnične smeri in ustrezne delovne izkušnje; 
  • zna dobro komunicirati z drugimi člani gledališkega ansambla;
Oseba z vrha osvetljuje oder.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: