Tehnik za razsvetljavo

Tehnik usmerja luči.

Kaj delavec običajno dela:

  • skrbi za osvetljevanje objektov, scen in prizorišč na prireditvah ali v studiih;
  • pripravlja svetlobna telesa, skrbi za transport in postavitev svetlobnega parka, priklaplja svetlobna telesa in uravnava osvetlitev, skrbi za svetlobne efekte in energetske priklope;
  • vzpostavlja svetlobna razmerja pri enostavnejših oddajah;
  • seznanja sodelavce z načrtom postavitve svetlobnih teles.

Osebnostne lastnosti:

Tehnik razsvetljave je organiziran, urejen in iznajdljiv. Zanima ga razvoj na področju tehnične opreme, zlasti svetil in svetlobnih učinkov.

Pogoji dela:

Zaradi narave dela je posebno pozornost potrebno nameniti rokovanju z električno napeljavo. Pri delu na višini je pomembno upoštevati postopke varstva pri delu in uporabe zaščitnih sredstev.

Delovni pripomočki:

Tehnik za razsvetljavo pri svojem delu uporablja električna svetila, reflektorje, podaljške in drugo opremo za osvetljevanje po navodilih režiserja in scenografa prireditve.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 33% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic manj perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Zna pripraviti načrt za razsvetljavo na različnih lokacijah, kot so televizijski studii, koncertne dvorane, prireditve, gledališča in podobno.
  • Pozna postopek organizacije dela pri postavitvi svetlobnega parka.
  • Zna ustvarjati različne svetlobne efekte in poskrbeti za pravilno razmerje osvetlitve.
Razsvetljava v studiu.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: