Medijski planer

Moški za pisalno mizo pred računalnikom.

Kaj delavec običajno dela:

  • izdela strategijo (podjetja, ustanove, organizacije) in pripravi medijski načrt, s katerim namerava doseči ciljno javnost, ki ji želi predstaviti ali prodati svoj izdelek, storitev ali vzpostaviti želeni učinek svoje dejavnosti; 
  • z analizo podatkov in poročil o posameznih množičnih medijih (časopisi, revije, radio, film, televizija, internet idr.) ovrednoti vpliv in primernost ter zagotavlja, da marketinška dejavnost podjetja ali ustanove doseže ciljne skupine na najbolj učinkovit način; 
  • izdela poročilo o uporabi medijskega prostora ter po potrebi prilagodi strategijo za učinkovito uporabo spletnih in drugih medijev ter vsebin za pridobivanje uporabnikov/kupcev, večjo prepoznavnost blagovne znamke in podporo uporabnikom.
     

Osebnostne lastnosti:

Medijski planer spremlja različne množične medije, spletne platforme in družbena omrežja, kjer išče možnosti za predstavitev blagovne znamke podjetja ali storitev, ki jih predstavlja oziroma trži. Lahko se specializira za delo na področju spletnih vsebin ali za medijsko načrtovanje na televiziji. Je odprt za različna mnenja in poglede, da ugotovi, s katerimi sporočili se lahko najbolj približa potrebam svojih uporabnikov oziroma pridobi nove. Medijski planer ima dobre psihofizične sposobnosti in je zmožen dobre koncentracije za izvajanje analiz medijskega prostora – vsebinsko, vizualno in analitično. Je komunikativen, prilagodljiv, sodelovalen in ustvarjalen, obenem pa tudi natančen.

Pogoji dela:

Razmere za delo so podobne kot v oglaševalskih agencijah ali v uredništvih časnikov. Urniki in razporedi dela so nestalni, delo je neenakomerno razporejeno tekom celega dneva, občasno poteka tudi v nočnih urah in je stresno. Zaradi dela z računalnikom so možne okvare vida, sluha in zapestja. Ob nepravilnem in dolgoletnem sedenju lahko pride do okvare hrbtenice, da se temu izogne, mora spoštovati pravila varstva pri delu ter skrbeti za premore in osvežitve, tako da ne pride do težav z zdravjem.

Delovni pripomočki:

Glavni pripomoček medijskega planerja je računalnik, največ uporablja različna spletna orodja za analizo medijskega prostora, da pride do podatkov o gledanosti medija ali reklam s strani uporabnikov, poslušalcev ali gledalcev. Uporablja tudi drugo običajno pisarniško opremo.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 33% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic manj perspektiven

Znanja in kompetence:

  • ima univerzitetno  izobrazbo smeri komunikologije ali sociologije ali ekonomije ter ustrezne delovne izkušnje;
  • ima znanja s področja medijskega načrtovanja, komunikacije in trženja;
  • pozna metodologije medijskih raziskav (analitiko);
Roke in računalnik.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: