Tržni raziskovalec

Moški pred računalnikom.

Kaj delavec običajno dela:

  • zaradi raznolikosti nalog je delo izrazito kreativno in pogosto vezano na kratke roke; 
  • zbira podatke, raziskuje mnenje porabnikov, načrtuje strategije za oblikovanje sporočil in izbira najboljše ustvarjalne rešitve;
  • izbira pravi medij, v katerem se sporočilo objavi, pozneje pa tudi raziskave uspešnosti tržne akcije; 
  • sodeluje z vodstvom podjetja, ki je naročnik storitev, pri sami izvedbi pa z drugimi poklicnimi profili v oglaševalskih agencijah, s katerimi sooblikuje sporočilo.
     

Osebnostne lastnosti:

Pomembna je sposobnost visoke zbranosti ter združevanje številnih informacij v smiselne celote, vztrajnost in sposobnost ustvarjalnega dela in sodelovanja v skupini. Med osebnimi lastnostmi so komunikativnost, zmožnost ustvarjalnega razmišljanja, razumevanje umetniških občutij, zmožnost presojanja ter sposobnost opazovanja in razumevanja sočloveka. Pričakuje se poštenost, saj je treba spoštovati in upoštevati strokovno etična načela.

Pogoji dela:

Tržni raziskovalec dela v pisarni, a ker delo vključuje tudi veliko posvetovanj, le-ta potekajo v večjih ali manjših sejnih sobah, v in tudi zunaj podjetja. Težko bi govorili o urejenem delovnem času, je pa ta večinoma daljši kot 8-urni delavnik. Delo za računalnikom lahko brez zaščite ogroža predvsem vid, stres pa vpliva na slabše počutje. Za slednje lahko tržni raziskovalec poskrbi z ustreznim načinom sprostitve.

Delovni pripomočki:

Tržni raziskovalec dela z računalnikom in s specialnimi programi, pogosto uporablja tudi avdiovizualne pripomočke, s katerimi naročniku in drugim predstavi svoja spoznanja in ugotovitve. Še vedno je velik del opravil povezan tudi z administrativnim delom, kot je izpolnjevanje različnih formularjev, potrebnih za pripravo projektnih načrtov.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 33% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic manj perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Imeti mora univerzitetno izobrazbo, najbolj specializirana znanja pri nas daje Fakulteta za družbene vede, smer tržna komunikologija. 
  • Želena so znanja iz sociologije, ekonomije, psihologije, antropologije, retorike, menedžmenta (vodenja) in drugih družboslovnih področij. 
Roke, prenosnik in notesnik ter dokumenti z grafi.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: